Er kunnen omstandigheden ontstaan waarbij het plotseling lastig wordt om uw maandelijkse rekeningen te kunnen betalen.

Soms ontstaan betalingsproblemen door verslavingen of gewoon doordat men de administratie niet op orde heeft. Maar er zijn ook omstandigheden die u niet ziet aankomen of waar u geen grip op heeft, bijvoorbeeld een plotseling ontslag, een ernstige ziekte of een echtscheiding. Al deze situaties kunnen aanleiding geven tot schuldenproblematiek. Ook ú kunt hiermee te maken krijgen. En dan kunt u in het ergste geval een lening niet meer terugbetalen. De Nationale Bank van België deed hier onderzoek naar. Wat bleek? Maar liefst 6% van de leners in België kunnen een lening niet meer aflossen. Hoort u ook bij die groep? Of wilt u juist voorkomen dat u in de toekomst in een dergelijke situatie terechtkomt? Wij geven u enkele tips waarmee u betalingsproblemen kunt voorkomen.

Vraag altijd op tijd om hulp bij de kredietverstrekker

Belangrijk is het om vooral altijd tijdig aan de bel te trekken indien u niet of nauwelijks meer kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen. Heeft u betalingsproblemen en kunt u uw lening niet meer aflossen? Neem dan direct contact op met de desbetreffende kredietverstrekker. Vaak kunt u samen tot een oplossing komen. Het is verstandig om niet alleen telefonisch contact op te nemen en uw situatie uit te leggen, maar doet u dit ook vooral d.m.v. een aangetekende brief. Daarin legt u de situatie uit en vertelt u welke financiële problemen u heeft. U kunt zelf met oplossingen komen:

  1. Óf u stelt voor om de looptijd van de lening te verlengen, zodat u maandelijks minder geld hoeft af te lossen.
  2. Óf u informeert naar mogelijkheden om de aflossing tijdelijk op te schorten.

.BENL - MyLine - 728x90

Bent u verzekerd?

Bij sommige kredietverstrekkers bent u verplicht om een kredietverzekering bij uw lening af te sluiten. Dit is niet altijd verstandig, vooral niet bij kleinere kredieten. Toch mag u zich in dit geval gelukkig prijzen als u wél een dergelijke verzekering hebt afgesloten. U kan namelijk hierop een beroep doen indien uw aflossing in gevaar komt vanwege een ontslag, overlijden of ziekte. Met een schuldsaldoverzekering die u bij een bank heeft afgesloten, heeft u de garantie dat de lening wordt terugbetaald. De Vlaamse en Waalse overheid verstrekken daarnaast een gratis verzekering bij hypothecaire kredieten. Raakt u arbeidsongeschikt? Of verliest u uw baan? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van deze verzekering. Er zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

BENL - Personal Loan - 728 x 90 - CTA 1

Voorwaarden ‘Verzekering Gewaarborgd Wonen’ in Vlaanderen

Wist u dat u in Vlaanderen zelfs tot een jaar nadat u kapitaal heeft geleend de ‘Verzekering Gewaarborgd Wonen’ kunt afsluiten? Deze verzekering kunt u afsluiten indien u een hypothecaire lening bent aangegaan. U wordt in de aflossing tegemoet gekomen indien u door arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid niet meer kunt voldoen aan uw aflossingsverplichting. Deze verzekering kunt u voor maximaal tien jaar afsluiten.

Voorwaarden ‘Assurance gratuite contre la perte de revenus’ in Wallonië

In Wallonië bestaat er een soortgelijke verzekering namelijk de ‘Assurance gratuite contre la perte de revenus’. Deze kunt u afsluiten binnen 6 maanden nadat u een kredietovereenkomst bent aangegaan en het dekt een inkomensverlies tot maximaal €6200.- per jaar.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be