Momenteel kopen mensen wereldwijd fysiek goud in met als reden hun spaargelden te beschermen en te beveiligen in onzekere tijden.

Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in kunst en onroerend goed als meest tastbare activa. Het geld is niet belegd in moeilijke, niet transparante of onveilige financiële constructies met allerlei voorwaarden. Investeringen doen in tastbare activa, is kiezen voor de meest transparante, eenvoudigste en zuiverste manier van investeren.

Beleggen in goud als bescherming tegen inflatie

De koopkracht vertegenwoordigt de hoeveelheid diensten of goederen die u met uw geld (bijvoorbeeld, een euro) kunt bemachtigen. U dient er voor te waken dat uw beleggingen die direct afhangen van de waarde van het geld (spaargeld en obligaties), in de toekomst nog dezelfde koopkracht heeft. De geldontwaarding, de historisch lage spaarrente en vermogensbelastingen zorgen ervoor dat u inteert op uw vermogen. Uw toekomstige levensstandaard zal dan lager uitvallen. Historisch gezien is beleggen in goud een effectieve manier om uw koopkracht te beschermen tegen (hyper)inflatie.

Zo krijgt u ongeveer dezelfde hoeveelheid ruwe olie voor een gram goud als 50 jaar geleden. Dit in tegenstelling tot papieren valuta’s die de afgelopen decennia sterk in waarde zijn afgenomen. Ons geld is de afgelopen 50 jaar erg in waarde gedaald. Zo daalde de waarde van een Amerikaanse dollar met 96% sinds 1913. Een belegging in goud betekent een belegging in een schaars goed dat niet gemanipuleerd kan worden door de mens; geld is een belegging die constant in waarde afneemt.

Beleggen in goud als risicospreiding

De meeste beleggingsportefeuilles bestaan uit aandelen en obligaties. Risicofactoren die invloed hebben op de goudprijs verschillen sterk van die van aandelen en obligaties. Goud gedraagt zich hierom bij bepaalde macro-economische en monetaire gebeurtenissen vaak tegengesteld aan traditionele beleggingsklassen. Hierdoor draagt in goud beleggen bij aan een gunstige risico/rendement-verhouding van uw beleggingsportefeuille.

Statistisch gezien zijn beleggingsportefeuilles die goud bevatten robuuster en veel minder volatiel dan portefeuilles zonder goud. Daar komt bij dat pensioenfondsen amper in goud beleggen. Mocht een deel van uw vermogen vastliggen bij één of meerdere pensioenfondsen, dan kunt u bij voorkeur een groter deel van uw persoonlijk vermogen beleggen in goud om uw ‘gehele’ oudedagsvoorziening te beschermen.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be