Disclaimer kredietje.be. De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan kredietje.be. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

We zouden u willen verzoeken om, wanneer u jonger bent dan 18 jaar, uw ouders om toestemming te vragen voor u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en ze u de dingen te laten uitleggen die u niet begrijpt in onderstaande tekst.

1. Gebruik van de website

Het is u (de “Gebruiker”) door kredietje.be (de “Service Provider”‘) te allen tijde toegestaan om de websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende Algemene Voorwaarden. De Service Provider behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wij adviseren u regelmatig deze voorwaarden te controleren.
De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.
De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de Dienst en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Website en de Dienst zijn gereserveerd.

2. Aansprakelijkheid

kredietje.be en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.
De door kredietje.be verstrekte informatie op de website steunt op betrouwbare bronnen. Bij de samenstelling van de verstrekte informatie is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Kredietje.be aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook. Kredietje.be is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of commissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.
Kredietje.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou genomen zijn op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is Kredietje.be verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; Kredietje.be is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Kredietje.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Het is de verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker of derde om de juistheid van de gegevens te verifiëren bij de betreffende instelling(en) alvorens een beslissing te nemen.
Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan kredietje.be.
De rentestanden, tarieven en voorwaarden worden regelmatig gecontroleerd en zijn gebaseerd op door de betreffende instelling gepubliceerde informatie op de website of door de betreffende instelling verstrekte informatie.
Kredietje.be is een initiatief van BVBA Klaas Oostendorp E-vestment, BE0650531092, Geemstraat 40,9220 Hamme, Belgie

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be