Stel: u hebt een goedlopend bedrijf dat net is uitgebreid. Alleen een nieuwe bedrijfsauto ontbreekt nog, maar door de net gerealiseerde uitbreiding beschikt u niet over voldoende liquide middelen om deze aan te schaffen.

Gelukkig bestaan er ook andere constructies om op toch direct aan een auto te kunnen komen. Financial lease is één van deze constructies en in onderstaand artikel kunt u lezen hoe deze verkapte vorm van krediet in zijn werk gaat.

Wat is financial lease?

Financial lease is een zakelijke leasevorm, wat betekent dat deze alleen is bedoeld voor bedrijven. U kunt dus geen gebruik maken van financial lease om een auto voor privédoeleinden te gebruiken. Financial lease stelt u in staat om een auto aan te schaffen voor uw bedrijf, zonder dat u deze direct met eigen vermogen betaalt. Eigenlijk gaat het dus om een vorm van krediet. Bijzonder aan de constructie is dat u als koper wél direct de economische eigenaar van de auto bent, terwijl de bank de aankoopsom financiert. U betaalt de bank vervolgens in maandelijkse termijnen terug.

Financial lease als vorm van krediet

Zoals vermeld kunt u financial lease als vorm van krediet zien. U kunt het namelijk vergelijken met de situatie waarin u een huis koopt: u betaalt de vraagprijs niet direct, maar u wordt wel direct eigenaar van het huis. U sluit hypothecair krediet af, in ruil waarvoor de bank een recht van hypotheek op uw huis krijgt. Hetzelfde gebeurt als u een auto aanschaft door middel van financial lease: u betaalt niet direct, maar u wordt wel direct economisch eigenaar. De bank financiert de koopprijs, die u vervolgens in termijnen (net als de aflossing van krediet) aan de bank voldoet. Deze maandelijkse termijnen kunt u zien als investering in uw eigen auto. Aangezien het om een vorm van krediet gaat, bent u naast aflossingen ook rente verschuldigd aan de bank. Het rentepercentage spreekt u van tevoren af, waardoor u weet waar u aan toe bent.

Eigendom

U bent direct economisch eigenaar van de auto die u hebt aangeschaft door middel van financial lease. Dit betekent dat u de auto mag gebruiken en dat eventuele waardeveranderingen voor uw rekening (en dus niet voor rekening van het leasebedrijf) komen. De volledige eigendom krijgt u pas als alle maandelijkse termijnen voorbij zijn (als het krediet is afgelost). Pas vanaf dat moment bent u namelijk ook in juridisch opzicht eigenaar.

Voordelen

Een van de voordelen die u heeft als u een auto aanschaft in financial lease, is dat de Belastingdienst dit ziet als een investering in uw onderneming. Dit brengt verschillende fiscale voordelen met zich mee. Een ander voordeel is dat u niet in één keer een grote uitgave hoeft te doen, maar toch direct een auto beschikbaar heeft. Net als bij het aflossen van krediet kunt u de uitgaven spreiden over een langere periode, waardoor uw bedrijf zo veel mogelijk financiële ruimte houdt om te groeien. Een ander voordeel is dat u na alle maandelijkse termijnen ook daadwerkelijk (volledig) eigenaar wordt. Dit is bij andere vormen van lease niet het geval.