Een doorlopend krediet is een vorm van geld lenen die veel flexibiliteit biedt.

Wanneer we een blik werpen op de verschillende kredietvormen op de markt kunnen we relatief eenvoudig vaststellen welke leningen nu wel en welke nu vooral niet goedkoop zijn. Er kan daarbij worden opgemerkt dat het vooral de flexibele leningen zijn die het vaak moeten stellen met een hogere kostprijs. Het doorlopend krediet is daar een mooi voorbeeld van. De lening biedt kredietnemers onder andere de mogelijkheid om reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen en dat gaat gepaard met een intrest die een stuk hoger ligt dan bijvoorbeeld bij de persoonlijke lening het geval is. Steeds meer kredietnemers kiezen echter voor deze kredietvorm omdat ze meer dan voldoende perspectief biedt, ook op ogenblikken dat het financieel iets minder goed gaat en de afbetaling van uw lening in het gedrang dreigt te komen. Bent u eveneens van plan om een goedkoop doorlopend krediet af te sluiten? We vertellen er u graag alles over in dit artikel.

Intrest vergelijken bij een doorlopend krediet

Vooraleer u er voor kiest om een doorlopend krediet bij een bepaalde kredietverstrekker af te sluiten doet u er goed aan om de intrest bij verschillende banken en andere kredietverstrekkers te vergelijken. Alleen door zo’n vergelijking uit te voeren bent u in staat om te achterhalen welke kostprijs er voor een bepaald doorlopend krediet in rekening wordt gebracht. Hou bij het vergelijken van de intrest van een doorlopend krediet wel steeds rekening met de meest bepalende factoren. Denk hierbij niet alln aan de looptijd van de lening, maar ook aan de flexibiliteit van de voorwaarden. Ook bij een doorlopend krediet kan deze immers afhankelijk zijn van de kredietverstrekker in kwestie.

Beperk het terug opnemen van afbetaalde bedragen

Het is in het bijzonder bij een doorlopend krediet zeer aanstekelijk om reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen. Als kredietnemer beschikt u ook perfect over die mogelijkheid, maar veel mensen houden er geen rekening mee dat het terug opnemen van gelden de kostprijs verhoogt. Over het bedrag dat u terug opneemt zult u namelijk een extra intrest betalen en dat voor zolang het geld blijft openstaan. Wanneer u een goedkoop doorlopend krediet wenst af te sluiten is het dan ook uiterst belangrijk om enkel en alleen reeds afbetaalde bedragen terug op te vragen wanneer u echt over geen andere mogelijkheid beschikt. Leunt u constant tegen de limieten van uw krediet aan, dan zult u merken dat u op het einde van de rit een meer dan behoorlijke hoeveelheid kosten zult hebben betaald en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Kostprijs doorlopend krediet versus persoonlijke lening

Laat ons om dit artikel af te ronden nog even de vergelijking maken tussen de kostprijs van een persoonlijke lening en die van een doorlopend krediet. Het hoeft eigenlijk niet meer aangehaald te worden dat een persoonlijke lening doorgaans altijd over de laagste intrest beschikt. Dat klopt ook, alleen zal niet iedereen zich kunnen vinden in de zeer strikte voorwaarden die verbonden zijn aan een persoonlijke lening. Eender welke afwijking van de voorwaarden zorgt er immers voor dat u meteen wordt opgezadeld met een hoge financiële boete. Bij een doorlopend krediet is dat niet het geval waardoor de kredietnemer in kwestie over meer dan voldoende vrijheid beschikt, bijvoorbeeld voor het geval het tijdelijk allemaal financieel iets minder goed gaat. Denkt u met andere woorden dat u op een zeker ogenblik uitstel van betaling nodig zult hebben of dat u terug nood zou kunnen hebben aan wat extra geld? Kies dan voor een doorlopend krediet. Door rekening te houden met de tips uit dit artikel is het afsluiten van een goedkoop doorlopend krediet in ieder geval perfect mogelijk.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be