U heeft een lening afgesloten, bijvoorbeeld een lening op afbetaling of een ander consumentenkrediet, maar u kunt zich niet aan de afspraken houden en lost niet meer tijdig af. Wat gebeurt er dan? Veel consumenten steken zich in de schulden. Lang niet iedereen komt daardoor in de problemen maar bij ongeveer bij 5% van de consumenten ontstaan er betalingsproblemen. Gelukkig weten zij dit vroeg of laat op te lossen. Echter is dit niet bij iedereen het geval.


Betalingsproblemen kunnen ontstaan door een plotseling ontslag, ziekte of andere omstandigheden. Het niet nakomen van de verplichtingen is niet altijd te voorkomen. De gevolgen kunnen echter redelijk ernstig zijn. De bank onderneemt vroeg of laat actie. Wat er dan gebeurt, dat leest u hieronder.

Maatregelen die banken nemen bij het niet tijdig aflossen

De bank stuurt u een aantal herinneringen en als u alsnog uw achterstand niet ongedaan hebt gemaakt, dan komt u uiteindelijk op de zwarte lijst van de NBB te staan met een negatieve registratie. U kunt daarmee in de toekomst elders geen leningen meer afsluiten, omdat alle geldschieters verplicht zijn de lijst te raadplegen alvorens ze een lening verstrekken. Bij een negatieve beoordeling mag geen enkele bank een lening verstrekken.

U moet binnen 1 jaar uw schulden aflossen. Doet u dat niet? Dan blijft u voor tien jaar op deze lijst staan. Lost u de schulden wel af binnen een jaar, dan wordt de negatieve registratie na 1 jaar weer ongedaan gemaakt.

Aanmaningen

De bank zal u in die tussentijd ook aanmaningen sturen. Deze kosten komen bovenop uw schuld. Het is belangrijk om zo snel mogelijk uw openstaande termijnen af te lossen. De schulden stapelen zich anders op met de kosten van de aanmaningen daarbij.


Beëindigen overeenkomst</3>
Als u uw verplichtingen nog steeds niet nakomt, dan mag de bank de overeenkomst nietig verklaren. De schuld moet dan in één keer afgelost worden. Meestal zal de bank tevens aanrekenen een schadevergoeding. Ook moet u nalatigheidsrentes betalen.

Borg

Staat er iemand borg voor uw krediet of lening? Dan kan de bank bij hem of haar aankloppen en eisen dat degene de maandelijkse termijnen in uw plaats aflost.