Iedereen heeft vroeg of laat nood aan een eigendom waar ze kunnen verblijven. Er zijn dan twee mogelijkheden: er kan overwogen worden om een huis of appartement te huren of het kan worden aangekocht. Bij een huurwoning is het systeem simpel: er wordt maandelijks een bedrag betaald zolang er verbleven wordt. Een woning kopen is echter niet zo snel gebeurd. Een huis betalen is enorm moeilijk en daarom zien de meesten zich genoodzaakt om een hypotheek af te sluiten. Ze lenen het geld voor de aankoop of bouw van het huis en betalen deze maandelijks af.

Het struikelblok

Er zijn echter heel wat elementen die een hypothecaire lening best ingewikkeld maken. Veel mensen weten niet als ze beter zijn met een vaste of variabele rentevoet, welke looptijd ze moeten nemen en als ze zich al dan niet moeten verzekeren wanneer een hypotheek wordt afgesloten. Om duidelijkheid te scheppen worden in dit artikel enkele termen en vaak gestelde vragen toegelicht.

De rente

Allereerst is er de rente. Er kan gekozen worden voor een vaste of variebele rentevoet. Bij een vaste rentevoet is er zekerheid en kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan. Je weet precies welk bedrag je maandelijks moet betalen. Een variabele rentevoet daarentegen is meestal lager dan een vaste rentevoet, maar zoals de naam al doet vermoeden kan deze later worden aangepast. Daardoor weet je niet hoeveel de rente in de toekomst zal bedragen en dat kan vaak gevaarlijk zijn. Er zijn formules waarbij de rentevoet jaarlijks wordt veranderd, maar dit kan ook om de vijf jaar zijn of aangepast aan de afnemer. Toch is er een zekere wettelijke bescherming die voorschrijft dat de rentevoet slechts 1% mag stijgen in het eerste jaar en 2% in het tweede jaar. Ook mag de rentevoet maximaal verdubbelen. Heb je dus een lage variabele rentevoet, dan zit je wellicht goed. In het andere geval is een vaste rentevoet wellicht interessanter.

De looptijd

Een tweede punt van cruciaal belang is de looptijd. Een hypothecaire lening wordt meestal afgesloten voor een periode van 15, 20 of 30 jaar. Toch is het ook mogelijk om een looptijd van bijvoorbeeld 22 jaar te nemen. Een kortere looptijd zorgt voor minder interest op het eind van de rit en zo kom je er dus goedkoper vanaf, maar wel moet rekening gehouden worden met hogere maandelijkse kosten. Een langere looptijd zorgt voor een lager maandelijks bedrag dat moet worden betaald. Wie op lange termijn leent, krijgt wel eens te horen dat er meer fiscaal voordeel is. Dat klopt, maar hou er rekening mee dat de rentevoet hoger is bij een langere looptijd en dat wie op korte termijn leent sneller klaar is met de afbetaling.

De afbetaling

De afbetaling van een hypothecaire lening kan op twee manieren. Bij een degressieve aflossing wordt de maandelijkse betaling op een vast bedrag gezet. Hierbij zijn in het eerste jaar vooral de interesten het grootste deel van het bedrag omsluiten. Na verloop van tijd wisselt dat om en zal het kapitaal de overhand nemen. Wie kiest voor vaste kapitaalaflossingen betaalt elke maand een vast deel van het geleende kapitaal. Daarbovenop komt de interest op het uitstaande kapitaal. Simpel gezegd houdt dit in dat in de beginfase het bedrag van de interest zeer hoog zal zijn en op het einde, wanneer een groot deel van het kapitaal al is afbetaald, is het bedrag van de interest slechts miniem.

Een verzekering voor de veiligheid

Wie een hypothecaire lening afsluit, stapt voor enkele jaren in een systeem van terugbetalingen. Om problemen te voorkomen bij werkloosheid of plotseling overlijden, kan gekozen worden voor een schuldsaldoverzekering. Op die manier bescherm je de partner die het langst in leven blijft.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be