Het aankopen van een woning is één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de mens.

Dit niet alleen omdat het ervoor zorgt dat uw leven er plots toch net wat anders uit komt te zien, maar ook omdat er een behoorlijk flinke investering aan verbonden is. Voor iedereen die van plan is om een eigen woning aan te kopen geldt dat er in eerste instantie stil moet worden gestaan bij de financiële verplichtingen die worden aangegaan. Het spreekt namelijk voor zich dat deze haalbaar moeten zijn. Dit niet alleen op korte, maar ook op lange(re) termijn. Het grondig (laten) berekenen van de maximale hypotheek die u kunt afsluiten is in ieder geval een absolute must. Dit blijkt echter vaak een stuk lastiger te zijn dan in eerste instantie wordt verwacht. Bent u ook benieuwd waar u op dit vlak allemaal rekening mee dient te houden? Lees dan vooral snel verder!

Welke factoren bepalen de hoogte van uw maximale hypotheek?

In eerste instantie is het van belang om stil te blijven staan bij de verschillende factoren die de hoogte van uw hypotheek kunnen beïnvloeden. Dit zijn er best wel wat. Voor al deze verschillende factoren geldt dat we ze kunnen indelen in twee verschillende categorieën, namelijk:

  1. De inkomsten waarover u beschikt;
  2. De (vaste) uitgaven waar u rekening mee moet houden;

In eerste instantie zal er uiteraard rekening worden gehouden met het inkomen waarover u beschikt. Hoe hoger dat inkomen is gelegen, des te meer u zult kunnen lenen en afbetalen voor uw woning. Met betrekking tot dit inkomen wordt er ook rekening gehouden met het soort dienstverband waarvan sprake is. Andere beïnvloedende factoren zijn onder meer:

  • De leeftijd van de aanvrager van het krediet;
  • De waarde waar de woning over beschikt;
  • Voor welke rentevaste periode er wordt gekozen;
  • Of er sprake is van bepaalde reeds bestaande schulden;

Vroeger was het zo dat u voor het aankopen van een woning vaak tot honderd procent (of soms zelfs meer) van uw inkomsten kon lenen. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk niet zelden heeft geleid tot ernstige financiële problemen. Omwille van deze reden is men hiervan afgestapt. De nadruk ligt op vandaag dan ook vooral op zekerheid. Dit zowel voor de kredietnemer als voor de kredietverstrekker. De voorwaarden waaraan u moet zien te voldoen zijn dan ook niet van de poes.

Wat wanneer u niet zelf over (voldoende) eigen inbreng beschikt?

Alle bovenstaande factoren zullen dus bepalen hoeveel uw maximale hypotheek zal bedragen. Vooraleer er daadwerkelijk een hypothecaire lening zal worden toegekend zal er echter ook nog worden gekeken naar de eigen inbreng die u kunt voorzien. Zoals hierboven reeds aangegeven is tot honderd procent lenen van de aankoopwaarde van vastgoed geen mogelijkheid meer. U zult dus afhankelijk van de voorwaarden van de bank een bepaald bedrag zelf moeten investeren. Hoeveel dit bedrag precies is hangt eveneens af van verschillende factoren, zoals:

  1. Het type pand dat wordt aangekocht;
  2. Of het gaat om een woning of om bouwgrond;
  3. Voor welk doel het pand in kwestie zal worden gebruikt (of u er zelf in gaat wonen of niet);

Beschikt u zelf niet over de vereiste financiële middelen om de vereiste eigen inbreng op tafel te kunnen leggen? Dan kunnen uw ouders eventueel bijspringen. Dit is mogelijk onder de vorm van een schenking, maar u kunt ook geld lenen aan uw ouders. In de praktijk is dit de vaakst toegepaste mogelijkheid om aan de vaak zeer strenge eisen van de eigen inbreng te kunnen voldoen.

Wat is het ideale moment om een hypotheek af te sluiten?

Veel mensen stellen zich de vraag op welk moment in hun leven ze nu het beste een hypotheek kunnen afsluiten. Deze vraag valt uiteraard zeer moeilijk te beantwoorden. Dit niet in het minst omdat het antwoord volledig afhankelijk is van de situatie in kwestie. In het bijzonder moet u er in eerste instantie voor zorgen dat er sprake is van een solide financiële situatie waarin sprake is van bepaalde aangelegde reserves. In het merendeel van de gevallen is het immers zo dat een hypotheekaanvraag fout afloopt omdat er toch niet aan de vooropgestelde financiële eisen kan worden voldaan. Bepaal dus bij voorkeur altijd in samenspraak met de bank wanneer nu precies het meest ideale moment is voor u om over te gaan tot de aankoop van een woning. Wees daarbij vooral zo transparant mogelijk over uw financiële situatie en mogelijkheden. Enkel en alleen op deze manier zult u het risico op problemen tijdens de aflossingsperiode tot een minimum kunnen beperken.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be