Als u een bankrekening hebt, dan kunt u wellicht rood staan. Dit kan ook een keuze zijn van de bank of wat u zelf wilde bij het openen van de bankrekening. Rood staan betekent in het min. Het bedrag op uw rekening is dus onder de nul. In het rood staan is eigenlijk niet verstandig, want de volgende maand komt uw salaris weer op uw rekening. Wanneer u steevast aan bijvoorbeeld het einde van de maand even in het rood staat, kunt u er echter eveneens voor kiezen om een zogenaamd kaskrediet af te sluiten.

Een kaskrediet maakt het mogelijk om voor een bepaald bedrag in min te gaan. Hou er wel rekening mee dat u voor dat bedrag een bepaalde waarborg moet kunnen bieden en dat een kaskrediet vaak slechts voor een beperkte periode kan afgesloten worden. Daarnaast dient u er eveneens rekening mee te houden dat er op vaste basis kosten in rekening worden gebracht. In zowat alle gevallen gebeurt dit per kwartaal en wanneer het kaskrediet ten einde loopt.