Wanneer het woordje inflatie valt kan er worden vastgesteld dat het sentiment bij niet alleen heel wat mensen, maar ook binnen menig aantal sectoren plots om kan slaan.

In het bijzonder voor beleggers geldt dat ze in de praktijk vaak net wat voorzichtiger naar de toekomst kijken. Betekent dit dat u maar meteen al uw posities moet sluiten wanneer dit gevreesde woord valt? Dat nu ook weer niet. Ook in tijden van inflatie is het namelijk mogelijk om een gunstig rendement te realiseren op de beurs. Echter vergt dit soms een ietwat aangepaste beleggingsstrategie. Ook de assets waarin u gaat beleggen kunnen… of beter gezegd zullen wellicht anders zijn. Wilt u graag meer te weten komen over welke aandelen nu precies bestempeld kunnen worden als inflatie-aandelen? Dan is het zeker de moeite waard om even dit blogartikel grondig door te nemen.

Waarom wordt inflatie vaak zo geschuwd door beleggers?

Laat ons in eerste instantie even dieper ingaan op de reden waarom inflatie zo wordt geschuwd door beleggers. Dit fenomeen zorgt er in de praktijk voor dat het leven duurder wordt. Vaak zien we dit als eerste terug in de energieprijzen die we moeten betalen evenals in de grondstoffen. De hogere prijzen treffen uiteraard de consumenten, maar ook de bedrijven moeten er aandacht aan besteden. In het bijzonder wanneer er sprake is van een significante inflatie is het namelijk zo dat de (vaste) kosten voor bedrijven kunnen oplopen zonder dat ze dit zomaar altijd kunnen doorrekenen. Het gevolg hiervan is dan ook dat de winstmarges onder druk kunnen komen te staan.

Eigenlijk  stellen er zich in tijden van inflatie dus twee problemen. Enerzijds houden consumenten minder geld over van hun loon waardoor ze minder kunnen gaan beleggen. Anderzijds is het zo dat bedrijven ook rekening moeten houden met teruglopende winstmarges waardoor de resultaten die worden gerealiseerd een negatieve ondertoon kunnen krijgen. Het is mede omwille van deze redenen dat in tijden van inflatie de koersen wel eens danig onder druk kunnen komen te staan.

De beurs is één geheel… maar stiekem ook weer niet

In het bijzonder voor de onervaren belegger geldt dat hij of zij vaak de beurs louter en alleen bestempelen als één overkoepelend geheel. Uiteraard is het zo dat de verschillende aandelen allemaal aan de beurs genoteerd staan, maar ze beschikken niet allemaal over dezelfde waarderingen. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten segmenten. De beurs louter en alleen bestempelen als één geheel is dus niet interessant.

In het bijzonder in tijden van inflatie is het van belang om na te gaan welke aandelen de inflatiestorm kunnen doorstaan. Daarbij zijn er vooral twee specifieke punten waar stil bij moet worden gestaan:

 1. Worden de producten of diensten nog gekocht of afgesloten in tijden van inflatie?
 2. Welke impact heeft de inflatie op de winsten van de onderneming?

Een bijkomende vraag is of het bedrijf in kwestie een eventuele correctie in de aandelenkoers zal weten op te vangen. Wanneer het sentiment op de beurs negatief wordt liggen teruglopende koersen immers in het verschiet. Enkel en alleen wanneer er op al deze vragen een positief antwoord kan worden gegeven komt het aandeel in kwestie in aanmerking als een echt inflatie-aandeel.

Wat zijn dan precies potentieel interessante inflatie-aandelen?

Bovenstaande brengt ons bij de hamvraag van dit blogartikel. Welke aandelen kunnen er nu namelijk precies in tijden van inflatie interessant zijn om naar te kijken? Verschillende beleggingsexperts wijzen wat dit betreft in de richting van vrij concrete sectoren. Het gaat daarbij dan onder meer om:

 1. De detailhandelaars;
 2. Grote farmaceutische bedrijven;
 3. Financiële aandelen van banken en creditcardmaatschappijen;

Naast bovenstaande geldt in tijden van inflatie dat ook olieaandelen het doorgaans zeer goed doen. Dit gezegd hebbende is het, zeker bij een belegging op lange termijn ook van belang om rekening te houden met het toekomstperspectief van bepaalde investeringen die u gaat uitvoeren. Vanuit dit oogpunt is het mogelijks een goed idee om de blootstelling van uw portefeuille aan olieaandelen te beperken. Dit gezegd hebbende zijn dit wel degelijk aandelen die doorgaans floreren in tijden van inflatie. Enkele concrete aandelen die vaak worden genoemd als inflatie-aandelen zijn bijvoorbeeld:

 • Nestlé;
 • Walmart;
 • Visa & American Express;
 • Chevron (of Shell);
 • Dollar General & Dollar Tree;
 • Target;

De teruglopende koopkracht van consumenten kan er in tijden van (hoge) inflatie voor zorgen dat men steeds meer gaat kijken in de richting van discounters. Het is mede omwille van deze reden dat in inflatietijden de aandelen van een Dollar General, Dollar Tree of Target hoog bovenaan het verlanglijstje staan van menig aantal beleggers. Ook deze kunnen dus het overwegen waard zijn.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be