Veel jongeren in België zijn bereid hun bankkaart aan anderen uit te lenen in ruil voor geld. Febelfin deed hier onlangs onderzoek naar. Uit hun studie bleek dat maar liefst 1 op de 10 jongeren bereid is als “geldezel” te werken voor criminelen. En ongeveer 5% van de jongeren geeft aan wel eens hiervoor benaderd te zijn. Ongeveer 25% van de jongeren die door ronselaars zijn benaderd gaat uiteindelijk overstag.

Wat zijn geldezels?

Een geldezel is iemand die zijn of haar bankkaart (en daarmee ook automatisch een bankrekening) uit te lenen in ruil voor een geldbedrag. Het zijn ronselaars die gretig gebruik maken van deze geldezels. Zo kunnen ze geld doorsluizen naar andere rekeningen of het cash eraf halen. Dit geld is meestal gestolen.


Grote zorgen

De financiële sector maakt zich grote zorgen over dit fenomeen. De federatie van deze sector richt zich in een campagne tot deze jongeren. Niet alleen riskeren de jongeren een forse boete als ze worden gepakt maar ze moeten dan ook eventuele gestolen bedragen van de slachtoffers terugbetalen. Een bank mag bovendien stoppen haar bankdiensten aan de geldezel in kwestie te leveren. Is de geldezel minderjarig, dan worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Benaderd via social media

Jongeren worden doorgaans via social media door de criminelen benaderd, of tijdens het uitgaan. Sommige criminelen gaan zelfs een stap verder en spreken de jongeren aan in de buurt van hun school. En van de vergoeding die men beloofd komt vaak weinig terecht. Sterker nog, de geldezels worden zelf slachtoffer van bedreigingen en er wordt geld ontvreemd van hun rekening. De bankenfederatie waarschuwt de jongeren tegenwoordig in een campagne op Instagram om niet in te gaan op het aanbod van criminelen.