Ben jij al bekend met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)? Het is een instrument van de Nationale Bank van België, die de opbouw van een overmatige schuldenlast onder particulieren tegen moet gaan. In een register worden alle consumentenkredieten en hypothecaire leningen verzameld. Onder consumentenkredieten vallen niet alleen de klassieke leningen. Ook leningen die worden afgesloten met bijvoorbeeld een kredietkaart zijn hier onderdeel van. Datzelfde geldt voor leningen die worden aangegaan, op het moment dat een consument een negatief banksaldo heeft.

Meer dan alleen een overzicht van openstaande schulden

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren is meer dan een register waarin schulden worden opgenomen. Ook zijn kredietverstrekkers verplicht om wanbetalingen te melden bij de Nationale Bank van België. Dit gebeurt op het moment dat drie betalingen niet tijdig ontvangen zijn, of een los bedrag meer dan drie maanden openstaat. Sta je al enige tijd rood bij de bank? Ook dat wordt in het register opgenomen, wanneer dit voor een periode van minimaal drie maanden geldt.


Je krijgt persoonlijk bericht, wanneer je als wanbetaler in het register wordt opgenomen. Op het moment dat je dit onterecht vindt, kun je hier een bezwaar tegen indienen. Het is verstandig hiervoor eerst contact op te nemen met de kredietverstrekker, om uit te zoeken of je gedachten correct zijn.

Kans op een overmatige schuldenlast minimaliseren

Kredietverstrekkers doen er alles aan om de kans op een overmatige schuldenlast tot een minimum te beperken. Zo worden je persoonlijke situatie en je financiën uitgebreid in beeld gebracht bij de aanvraag van een nieuwe lening. Vaak gebeurt dit middels een vragenlijst, die door de aanvrager van een lening moet worden ingevuld. Blijkt het onverstandig om een nieuwe lening te verstrekken door nog openstaande schulden, dan zal de kredietverstrekker je verzoek afwijzen.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be