Een krediet aanvragen met onderpand is aantrekkelijk door de lagere rente. Dit krediet kan de uitkomst bieden wanneer u er vrijwel zeker van bent dat u uw geld terug kunt betalen.

In dat geval zal er namelijk niets met uw onderpand gedaan worden en kunt u genieten van het krediet met lage rente.

Waarom wilt de kredietverstrekker onderpand?

Onder onderpand vallen roerende en onroerende goederen, denk hierbij aan auto’s of huizen. Een lening met onderpand verlaagt het risico voor de bank op geldverlies. Wanneer u €10.000,- leent en u kunt hiervan slechts €1000,- terugbetalen, zit de bank met een gat van €9.000,-. Wanneer u een auto van €25.000,- als onderpand heeft verschaft, zal deze door de bank verkocht worden en zal het gat gedicht worden. Eventuele overschotten krijgt u van de bank terug.

verstrekken kredieten

Hypotheek met onderpand

Hypothecair krediet met onderpand is de bekendste vorm van krediet met onderpand. In dit geval wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van onroerend goed als onderpand (een huis meestal). Als u het geld of de rente niet voldoet, zal het onroerend goed verkocht worden. Het doel hiervan is het verschafte krediet terug te vorderen.

Levensverzekering als onderpand

Het klinkt misschien gek, maar uw levensverzekering kan in enkele gevallen ook als onderpand gebruikt worden. Dit is echter alleen mogelijk als in de voorwaarden van deze verzekering opgenomen is dat deze als onderpand gebruikt kan worden. De lening kan aangevraagd worden bij de verzekeraar en 90 tot 100 procent van de afkoopwaarde kan geleend worden.

Financiële bezittingen als onderpand

U kunt uw aandelen gebruiken als onderpand om krediet te krijgen. De rente kan hierdoor lager zijn dan een standaard doorloop krediet of een persoonlijke lening. Nadeel van dit onderpand is dat de aandelen in waarde kunnen dalen. De bank kan u dan verzoeken om het onderpand aan te vullen, niet ideaal dus.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be