Kredietkaart aanvragen online altijd handig.

Wanneer u een betaling moet doen in een hotel, restaurant of warenhuis dan kunt u dat natuurlijk doen met cash geld of via een pinautomaat. Een andere mogelijkheid, één die daarnaast nog vele voordelen biedt, is de aanschaf van een kredietkaart. Met een kredietkaart heeft u een doorlopend krediet in handen waarover u op ieder gewenst moment kunt beschikken. Overal ter wereld kunt u betalingen verrichten met uw kredietkaart, onafhankelijk van de daar geldende valuta en koers. U hoeft geen vreemd geld meer op te nemen bij een geldautomaat, maar toont simpelweg uw kredietkaart en betaalt door het intoetsen van uw pincode.

Verschillende aanbieders
Er zijn vele instanties en organisaties die een kredietkaart aanbieden. Bent u klant dan is het gebruik van de kaart vaak gratis. De twee meest gangbare kredietkaarten worden uitgegeven door Visa en Mastercard, al dan niet in samenwerking met een andere partij.  Welke kaart u kiest is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en de eventuele mogelijkheid om deze kosteloos te gebruiken omdat u klant bent bij een organisatie die de kaart gratis verstrekt. Visa en Mastercard worden beiden vrijwel overal ter wereld geaccepteerd. Vergelijk alle creditcards

Beobank Extra World MasterCard

  • 3% korting op uw aankopen de eerste 3 maanden, daarna tot 1%
  • 4 exclusieve verzekeringen
  • Betaal terug op uw ritme

Bestedingslimiet
Een kredietkaart heeft een vooraf bepaalde bestedingslimiet. Hoe hoog die is, is onder andere afhankelijk van uw voorkeur maar vanzelfsprekend ook van uw financiële situatie. Een bestedingslimiet van 2500€ is vrij gebruikelijk. Wilt u een hogere bestedingsruimte dan kunt u dit aanvragen. Na beoordeling van uw aanvraag bepaalt de creditcard beheerder of u wel of niet voor een hogere bestedingslimiet in aanmerking komt. Het door u uitgegeven bedrag met uw kredietkaart dient u binnen een door de verstrekker vastgestelde periode terug te betalen om te voorkomen dat u over het uitstaande bedrag rente moet vergoeden. Deze periode is meestal 21 tot 30 dagen. De rente bij een te lang uitstaand saldo bedraagt zo’n 15% op jaarbasis. Het is dus zaak het saldo af te lossen als u daarvoor de mogelijkheid heeft. Desondanks kunt u er meestal ook voor kiezen om het uitstaande saldo op uw kredietkaart met een vooraf vastgesteld maandbedrag af te lossen. Het voordeel hiervan is dat u vooraf weet wat de kosten van het gebruik van uw kaart zijn.

Online bestedingsoverzicht
Bij alle kredietkaarten kunt u zelf online zaken regelen als het doorgeven van een adreswijziging of aanvragen van een hogere bestedingslimiet. Tevens kunt u zien welke bedragen u met uw kaart heeft betaald. Het is zaak om regelmatig dit overzicht te raadplegen, zodat u kunt controleren of de uitgaven kloppen en of er dus geen sprake is van misbruik. Ook kunt u online uw uitstaande saldo betalen middels bankoverschrijving of het maandelijks af te lossen bedrag wijzigen. In sommige gevallen kunt u er ook voor kiezen om cash geld op uw bankrekening te laten storten. Dit wordt dan als uitgave op uw kredietlimiet in mindering gebracht. Hierover betaalt u dus de vastgestelde rente wanneer u het uitstaande saldo niet binnen de geldende termijn weer aflost. Maar soms kan het handig zijn om op deze manier over extra financiële middelen te beschikken.

Verzekerde aankopen
Aankopen die u doet met uw kredietkaart zijn in de meeste gevallen gedurende een vooraf door de kredietkaartmaatschappij vastgestelde periode verzekerd tegen verlies, beschadiging of diefstal. Dit geeft u dus extra zekerheid. Wanneer u bij voorbeeld online een aankoop doet met uw kredietkaart en de door u bestelde goederen worden niet geleverd, dan kunt u via de organisatie die uw kaart beheert het aankoopbedrag terug ontvangen. U bent daarbij niet afhankelijk van de welwillendheid van het bedrijf waar u de aankoop heeft gedaan. Ook bij beschadiging of verlies van uw aankoop kunt u een beroep doen op vergoeding, mits dit binnen de vastgestelde periode gebeurt.

Grootste aanbieders
In België zijn twee bedrijven die de meeste kredietkaarten uitgeven, te weten Beobank en BNP Parisbas Fortis. Deze twee banken hebben het grootste klantaandeel onder de bezitters van een kredietkaart. Zij geven Visa- en Mastercard kredietkaarten uit. Er zijn kredietkaarten met veel aanvullende diensten zoals extra verzekeringen voor reisongevallen en vluchtvertraging. Voor deze kaarten is een relatief hoge jaarlijkse kaartbijdrage verschuldigd. Maakt u slechts af en toe gebruik van een kredietkaart en heeft u geen behoefte aan dergelijke extra diensten, dan kunt u kiezen voor een gratis kredietkaart of een kaart met een geringe jaarlijkse bijdrage.  Daarnaast zijn er nog speciale kaarten beschikbaar voor studenten.

Beobank Extra World MasterCard Krijg 3 maanden lang 5% korting op al uw aankopen.

Veilig gebruik
Het gebruik van een kredietkaart is heel veilig. Uw kredietkaart heeft een chip waarin uw PIN-code is opgeslagen. Alleen wanneer deze code wordt ingetoetst kunt u een betaling bevestigen. Het is uiteraard zaak om deze code geheim te houden en liefst uit het hoofd te leren zodat misbruik wordt voorkomen. Bij betaling online in een webwinkel moet u bij het betalen met uw kredietkaart in vrijwel alle gevallen naast het kaartnummer, uw naam en de vervaldatum van de kaart ook de zogenaamde CVC code invoeren. Deze driecijferige code staat op de achterkant van de kredietkaart en dient als extra beveiliging, vooral bij online betalingen.

Mocht uw kaart worden gestolen of raakt u deze onverhoopt kwijt dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden aan de kredietkaartmaatschappij. Uw kaart wordt dan onmiddellijk geblokkeerd zodat onbevoegden hier geen misbruik (meer) van kunnen maken. Mocht er desondanks een betaling zijn gedaan met uw kaart nadat u deze bent verloren dan bent u hiervoor meestal verzekerd. Zorg er wel voor dat u zo spoedig mogelijk na vermissing melding doet, want anders bestaat de kans dat de met uw kaart gedane uitgaven niet worden vergoed.

Waar kan ik een kredietkaart aanvragen?
U kunt een kredietkaart eenvoudig online aanvragen bij de verstrekker van uw keuze. Of u voor Visacard of Mastercard kiest is aan u. Wanneer u in België woont en een vaste bron van inkomsten heeft en bovendien meerderjarig en handelingsbekwaam komt u meestal wel in aanmerking voor een kredietkaart. U krijgt deze doorgaans per post toegestuurd. Om diefstal en misbruik tijdens de verzending te voorkomen is de kaart dan nog niet actief. U krijgt van de verstrekker instructies hoe u de kaart kunt activeren. De bijbehorende PIN-code krijgt u per separate post toegestuurd. Na activatie is de kaart klaar voor gebruik en kunt u profiteren van alle gemakken en voordelen die een kredietkaart u biedt.

1 Voorstel geldig voor elke nieuwe aanvraag van een Beobank Extra World MasterCard van 23/05/2016 tot en met 17/07/2016. Gedurende de eerste 3 maanden na de toekenning van uw nieuwe kredietkaart krijgt u 5% korting op alle aankopen betaald met uw kaart. Na 3 maanden krijgt u 1% korting op uw aankopen tot en met 100€ en 0,5% op aankopen voor een bedrag groter dan 100€. Alleen geldig voor uw aankopen (niet voor geldafhalingen, jaarlijkse bijdrage, kosten, interesten en overschrijvingen van de kredietkaartrekening). De korting wordt telkens in mindering gebracht op het uittreksel dat volgt op het uittreksel waarop uw aankoop verschijnt. Maximum 100€ terugbetaald per kalenderjaar. De teller wordt elk jaar na de datum van het uittreksel van januari op nul gezet.

Beobank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van het Cash Back programma te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dat geval zult u hiervan minimum 2 maanden op voorhand op de hoogte worden gebracht.

2 Voorbeeld: kredietopening van onbepaalde duur van 3.000€. Jaarlijks Kostenpercentage van 12,49% (variabele actuariële debetrentevoet: 12,15%) met een jaarlijkse bijdrage van 5€.

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Rentevoeten van kracht op 02/05/2016, kunnen gewijzigd worden.

3 De jaarlijkse bijdrage van de Beobank Extra World MasterCard bedraagt 5€. Na de eerste transactie met uw kaart (mits binnen de 3 maanden na de toekenning van uw kaart) stort Beobank 5€ op de rekening van uw kredietkaart.

4 1/18de (als uw kredietlijn kleiner dan of gelijk is aan 5.000€) en 1/20ste (als uw kredietlijn groter is dan 5.000€) van de gebruikte jaarlijkse financiële reserve (met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage) en met een minimum van 25€ (tenzij het openstaande saldo kleiner is dan 25€; in dat geval, betaalt u dat bedrag), vermeerderd met de jaarlijkse bijdrage.