Heeft u één of meerdere leningen en kan u deze niet terugbetalen? Er kunnen bepaalde situaties zijn waarbij het lastig wordt om te kunnen voldoen aan de aflossingsverplichtingen. Zo kan een ziekte of een echtscheiding problemen veroorzaken. Of een ontslag. Het zijn omstandigheden die dagelijks bij vele Belgen voorkomen en tot betalingsproblemen leiden. Een ontslag bijvoorbeeld zorgt er vaak voor dat een lening niet meer kan worden afgelost.

Cijfers van de Nationale Bank van België

De cijfers van de Nationale Bank van België tonen aan dat in 2016 alleen al ruim 350.00 (!) Belgen niet in staat waren om hun lening af te betalen. 350.000… Dat is dus zes procent van de leners! In totaal hadden meer dan 350.000 Belgen meer dan 550.000 achterstallige betalingen op kredieten. In veel gevallen is hier echter wel iets aan te doen. Als u problemen worden veroorzaakt door overlijden van uw partner of door het verlies van een baan, dan kunt u een beroep doen op uw verzekering indien u deze bij de lening heeft afgesloten.

Schuldsaldoverzekering dekt in geval van overlijden

U kan gebruik maken van een schuldsaldoverzekering in het geval van overlijden. Deze verzekering kunt u afsluiten bij een bank. Deze dekt in geval van overlijden uw terugbetaling. Zo wordt de teugbetaling van een krediet gegarandeerd indien de kredietnemer komt te overlijden. Overigens worden deze verzekeringen vaak standaard afgesloten bij woonkredieten.

Verlies van een baan en onvrijwillige arbeidsongeschiktheid

Verliest u uw baan? Dan is er een gratis verzekering waarvan u gebruik kunt maken voor de terugbetaling van een lening. Deze verzekering word aangeboden door zowel de Vlaamse als Waalse overheden. Overigens gelden deze verzekeringen alleen voor hypothecaire leningen en dan voor de kredieten die gebruikt worden om te bouwen/kopen of renoveren.


Bekijk goed de voorwaarden van de verzekering

Het is slim om de voorwaarden van de verzekering goed door te nemen. Bekijk deze om er 100% zeker van te zijn dat u wordt gedekt bij arbeidsongeschiktheid, het verlies van uw baan of bij een sterfgeval. Bij onduidelijkheid of vragen is het verstandig om eventjes contact op te nemen met uw verzekeraar of met de bank.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be