Het is bij een laag inkomen niet per se onmogelijk om een lening af te kunnen sluiten.

U dient er wel rekening mee dat houden, dat er, maar dan bij een standaard krediet nog meer onderzoek zal worden gedaan naar uw financiële mogelijkheden. Een laag inkomen zal er in ieder geval sowieso voor zorgen dat het te lenen bedrag lager zal komen te liggen dan wanneer u over een sterke loonfiche beschikt. Daarnaast heeft u bij een laag inkomen vaak minder extra kapitaal over zodat het risico voor de kredietverstrekker groter is dan in een normale situatie.

Er zijn veelal ook kredietverstrekkers welke zich zelfs specifiek toespitsen op mensen met een laag inkomen die een krediet willen afsluiten. Hou er rekening mee dat u hierbij in zee gaat met een betrouwbare partner en dat u de voorwaarden die verbonden zijn aan het krediet in kwestie volledig heeft doorgenomen. Zorg er tenslotte ook voor dat u zeker bent dat u het af te lossen bedrag ook daadwerkelijk kunt terugbetalen.

Lenen zonder toetsing

Iets waar verschillende mensen die op zoek zijn naar een krediet geen rekening mee houden is het feit dat niet alle kredietverstrekkers noodzakelijk dienen te rapporteren aan het CKP. Hierdoor kan een krediet afgesloten worden zonder dat er een CKP-toetsing bij komt kijken. De vraag is echter of u zich aan een dergelijk avontuur wenst te wagen of niet. Het is namelijk niet de functie van het CKP om uw toekomstplannen te saboteren, maar vooral om u te beschermen tegen eventuele torenhoge kosten of afbetalingen.

Er zijn dus verschillende bedrijven die een krediet kunnen verstrekken zonder CKP-toetsing. Denk hierbij aan specifieke kredieten van bepaalde warenhuizen of zelfs energieleveranciers. Hou er rekening mee dat dergelijke kredieten vaak beschikken over afwijkende voorwaarden en er in tegenstelling tot bij een bank vaak geen marge is voor eventuele opschortingen van betalingen. Daarbuiten zal de kredietvorm waarschijnlijk slechts weinig afwijken van de standaard kredieten bij een bank. U zult de beschikking krijgen over een bepaald bedrag, welke u in termijnen en met een bepaalde, vaak hogere intrest terug zal dienen te betalen.