Het al dan niet toegekend krijgen van een krediet is niet per definitie enkel en alleen afhankelijk van of u werkt en zo ja welk werk u doet en welke inkomsten daar mee gepaard gaan.

Het is met andere woorden eveneens mogelijk om een krediet af te kunnen sluiten wanneer u zonder werk bent komen te zitten. Verschillende kredietverstrekkers zullen er vooral rekening mee houden wat uw persoonlijk vermogen is.

Met andere woorden, bent u kapitaalkrachtig genoeg om een eventueel krediet te kunnen aflossen volgens de voorwaarden van dat krediet en beschikt u eventueel over een maandelijkse bijdrage. Misschien wel meer dan in iedere andere situatie is het hierbij noodzakelijk om de kredietverstrekker zoveel mogelijk redenen te geven waaruit moet blijken hoe groot het risico is dat de kredietverstrekker in de problemen komt te zitten doordat u bijvoorbeeld niet meer in staat bent om aan uw aflossing te voldoen.

Lening afsluiten zonder vast inkomen

Door bepaalde omstandigheden kan het voorvallen dat u zonder een vast inkomen komt te zitten. Toch kan u nood hebben aan een bepaald krediet, maar is het dan eigenlijk nog wel mogelijk om een lening af te sluiten? Alvorens u naar een kredietverstrekker stapt is het vooral belangrijk om na te gaan of u wel de mogelijkheid heeft om een afgesloten krediet terug te betalen. Bedenk ook goed waarvoor u een krediet afsluit en hou er rekening mee dat u over het geleende bedrag een intrest dient te betalen waardoor u aan het einde van de rit een bepaalde hoeveelheid geld zult hebben verloren.

Aan de andere kant geeft een lening u natuurlijk wel iets meer ademruimte en kan het ervoor zorgen dat u meer mogelijkheden voor handen heeft om een tijdelijk moeilijkere periode te kunnen overbruggen. Of u al dan niet een krediet zal toegekend krijgen zal in deze situatie grotendeels afhangen van uw vermogen. De kredietverstrekker zal immers een zekerheid willen dat hij z’n geld terugziet.