Een CKP-codering kan u het leven behoorlijk zuur maken, maar toch hoeft dit niet noodzakelijk te betekenen dat u geen enkele mogelijkheid meer heeft om een krediet af te sluiten.

Vaak wordt vooral gekeken over welke codering u exact beschikt, want zoals u weet gelden er bij het CKP verschillende coderingen, waarbij alleen de hoogste codering ervoor kan zorgen dat u het behoorlijk moeilijk krijgt om een krediet af te kunnen sluiten.
Deze codering wordt immers alleen toegekend wanneer u als schuldenaar niet te vinden was om tot een oplossing te komen om uw openstaande schuld af te lossen. Toch zijn er ook dan verschillende kredietverstrekkers die u op weg kunnen helpen. Verschillende instellingen zoals warenhuizen of zelfs energieleveranciers hebben vaak ook kredietplannen. Deze instellingen zijn niet aangesloten bij het CKP waardoor ze geen toetsing zullen doen naar uw situatie. Hou er wel rekening mee dat het CKP er ook voor zorgt dat u geen onnodige financiële risico’s neemt en bepaal dus ook voor u zelf of een krediet afsluiten nog wel verantwoord is.

Lenen zonder werk

Als u werkloos bent en toch een lening wilt afsluiten, dan is dat in principe mogelijk. Het gaat er hierbij vooral om wat uw vermogen is en welk gewicht in u de schaal kunt leggen om een eventuele lening toch verantwoord te maken. Hou er hoe dan ook rekening mee dat de lening in de meeste gevallen aanzienlijk lager zal liggen dan wanneer u wel werkt en dus een hoger inkomen heeft.

Wanneer u een lening kunt afsluiten zal in bepaalde gevallen ook de rente die berekend wordt over de lening hoger liggen omdat u een groter risico vormt voor de kredietverstrekker in kwestie. Ook dit wordt echter berekend aan de hand van het beschikbare vermogen. Hou er als vanzelfsprekend daarnaast ook rekening mee dat u de lening zal moeten terugbetalen. Bereken daarom ook altijd zelf of u een dergelijke afbetaling al dan niet kunt dragen.

Lenen zonder bank

Het is niet per se noodzakelijk om wanneer u op zoek bent naar een krediet, deze af te sluiten bij een bank. Er zijn verschillende bedrijven die tegen bijzondere voorwaarden een krediet kunnen verstrekken. Als laatste is er uiteindelijk ook nog de mogelijkheid om te raden te gaan bij een privépersoon. Vooral bij deze laatste is het echter absoluut noodzakelijk goed te weten waar u aan begint. Probeer alle voorwaarden van een normale kredietinstelling in acht te nemen en deze steeds aan de hand van een overeenkomst vast te leggen.

Ook wanneer u een krediet afsluit bij een andere kredietverstrekker is het absoluut noodzakelijk om te weten met welke voorwaarden u rekening dient te houden. Verschillende dergelijke partijen kunnen u immers wel een krediet aanbieden, maar vaak gaat dat gepaard met een hogere rente en heeft u geen marge wanneer het allemaal even iets minder gaat dan u had verwacht. Wees er met andere woorden zeker van dat u tot in detail weet waar u aan begint

Lenen bij familie

Het kan voorkomen dat u voor een lening niet te raden wenst te gaan bij een kredietverstrekker, maar gewoon in de familie kapitaalkrachtige personen heeft. In dat geval zou u ervoor kunnen kiezen om bij die persoon te raden te gaan of hij u al dan niet een lening wenst te geven. Hou er rekening mee dat in een dergelijk geval goede afspraken gemaakt dienen te worden

Dient u het bedrag maandelijks terug te betalen, vanaf wanneer begint de afbetaling en vooral hoeveel dient u af te betalen? In de meeste gevallen zal het familielid namelijk alleen geïnteresseerd zijn om u een lening te geven als hij daar zelf ook iets aan over kan houden. Probeer daarom duidelijke afspraken te maken over de intrest en ook de looptijd van de lening is natuurlijk van belang. Zorg ervoor dat u alle afspraken op papier heeft staan, zo voorkomt u later eventuele onaangename problemen.

Lenen bij privépersoon

Wanneer u niet aan de verplichtingen wenst te voldoen van een kredietverstrekker kunt u eventueel proberen om een krediet aan te gaan bij een privépersoon. In dit geval ontwijkt u niet alleen lastige en onduidelijke overeenkomsten, maar beperkt u ook het risico dat er eventuele onverwachte kosten de kop opsteken. U kunt echter wel tegen het probleem aanlopen dat een privépersoon vaak slechts een beperkt bedrag zal willen lenen en dat ook de duur van de lening vaak beperkter zal zijn dan wanneer u bijvoorbeeld bij een bank een krediet afsluit.

Zorg er in ieder geval voor dat u duidelijke afspraken maakt en deze afspraken in het meest gunstige geval vastlegt op papier. Zo ontstaan er later geen onaangename discussies en weet u beiden waar u aan toe bent. Hou er in ieder geval ook rekening mee dat u de persoon waarbij u de lening aangaat voor de volle honderd procent kunt vertrouwen. U gaat immers een vrij belangrijke verbintenis aan.

Autolening zonder CKP

Er zijn vandaag de dag maar weinig mensen die meteen het volledige bedrag voor een auto kunnen ophoesten. In zowat alle gevallen wordt er daarom voor gekozen om een zogenaamde autolening af te sluiten. Een autolening is een vaak beperkt krediet met als doel om de aankoop van een auto te financieren. Het behoort tot één van de meest afgesloten kredieten en is dan ook in de meeste gevallen vrij vlot te verkrijgen. Daarnaast zijn er verschillende kredietverstrekkers die u een dergelijk krediet kunnen verstrekken zonder CKP-toetsing.

In dat geval zult u echter vooral rekening dienen te houden met de voorwaarden van het krediet en loont het zeker de moeite om de verschillende kredietverstrekkers tegenover elkaar af te wegen om zo te weten te komen welke u de beste voorwaarden kunnen bieden in combinatie met de scherpste prijs. Het is bij een autolening voor een kredietverstrekker niet per definitie verplicht om uw status bij het CKP te controleren.

Klein bedrag lenen met CKP

Wanneer u over een CKP beschikt is het wel nog steeds mogelijk om een klein bedrag te lenen. Als eerste dient u vooral voor zichzelf uit te maken wat u juist begrijpt onder een klein bedrag. Praten we over enkele tientallen euro’s, een paar honderd euro of gaat toch al eerder richting de duizend euro? Vervolgens dient u zichzelf af te vragen of een lening voor een dergelijk klein bedrag al dan niet noodzakelijk is, want zogenaamde minikredieten staan er niet voor niets voor bekend dat ze vaak gepaard gaan met woekerrentes.

Denk er daarnaast eveneens aan dat het bedrag inclusief de leenkost (vaak tot 25% of meer!) binnen de termijn van drie maanden terugbetaald dient te worden. De grote kredietverstrekkers zullen in de meeste gevallen geen mogelijkheden aanbieden om een dergelijk klein bedrag te kunnen lenen. Misschien is het beter als u even te raden gaat bij vrienden of familieleden om tijdelijk een klein bedrag te kunnen lenen?

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be