Een levensverzekering is een verzekering die wordt afgesloten met de bedoeling financiële middelen te voorzien na het overlijden van iemand of op een bepaalde datum wanneer iemand nog in leven is. Er zijn verschillende redenen waarom dit interessant kan zijn: de levensverzekering kan bedoeld zijn om een hypotheek in één af te sluiten, om de uitvaart na het overlijden te financieren of om een inkomen te hebben op latere leeftijd. Waarom iemand een levensverzekering afsluit is vaak zeer persoonlijk, maar iedereen die het doet heeft zeker en vast een goede reden en het geld komt hoe dan ook van pas.

Invest Image Banner 468x60 NL

Een levensverzekering komt vroeg of laat van pas

De voornaamste reden voor een levensverzekering is wellicht om nabestaanden financieel te voorzien van alles wat ze nodig hebben. Om te voorkomen dat ze in de problemen komen en rekeningen niet meer kunnen betalen, kan een overlijdensverzekering worden afgesloten. Op die manier worden ze, indien je komt te overlijden, financieel ondersteund. Ook gepensioneerden zullen nooit spijt hebben gehad van het aangaan van een levensverzekering. Een pensioen in België volstaat vaak niet om een bepaalde levensstijl te hanteren aangezien het pensioen altijd lager ligt dan het laatst verdiende inkomen. In dat geval is het handig om zelf een centje opzij te hebben staan, zodat deze zorg wegvalt. Iemand met veel kinderen betaalt zich blauw aan de zorgen die ze vereisen. Als ze willen studeren of graag een sport beoefenen, is heel wat geld nodig. Daarom kan een levensverzekering ervoor zorgen dat er geld beschikbaar is, wanneer het nodig is. Door een bepaalde datum vast te leggen waarop het geld beschikbaar moet zijn, kan er gezorgd worden voor voldoende financiële middelen op het juiste moment.