Geld lenen is door de jaren heen stiekem een vast onderdeel geworden van ons leven.

De gemiddelde Belg is tijdens het merendeel van zijn volwassen bestaan dan ook bezig met het afbetalen van één of zelfs meerdere kredieten. Verschillende redenen liggen daarvan aan de basis:

  1. We willen steeds meer en meer wat we ons eigenlijk niet kunnen veroorloven;
  2. Geld lenen is in veel gevallen merkelijk eenvoudiger geworden dan vroeger;
  3. We lenen vaak te veel waardoor we nodeloos lang moeten afbetalen;

In het bijzonder dit laatste punt is door de jaren heen een niet onaanzienlijk probleem gebleken. Met de hypotheek als enige uitzondering is het vandaag de dag zeer eenvoudig geworden om extra kapitaal te lenen dat u eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Veel mensen doen dit onder het mom van het creëren van meer financiële ademruimte. In de praktijk blijkt dat echter vaak een drogreden te zijn. In ieder geval, is meer geld lenen dan strikt noodzakelijk is interessant of brengt u er zichzelf alleen maar sneller mee in de problemen? Wij zochten het voor u uit!

Wat maakt meer geld lenen dan noodzakelijk potentieel interessant?

Het merendeel van de kredietnemer zal bij het afsluiten van een kredietovereenkomst minstens overwegen om meer geld te lenen dan strikt noodzakelijk is. Dit in het bijzonder omdat men voor zichzelf wat financiële ademruimte wil creëren. Het afsluiten van een lening waarbij de sommen die u kunt afbetalen aanleunen tegen het bedrag dat u maandelijks overhoudt van uw inkomsten kan immers wel eens voor problemen zorgen. Het inbouwen van een beetje extra zekerheid kan op dit vlak dan ook geen kwaad.

Mocht u bijvoorbeeld plots tijdelijk terugvallen op een lager inkomen kan de reserve aangesproken worden om de afbetalingen van uw lening niet in het gedrang te brengen. Bovendien is het zo dat er in bepaalde gevallen sprake kan zijn van mogelijks hoger uitvallende kosten dan oorspronkelijk verwacht. Dit bijvoorbeeld op het moment dat er geld wordt geleend voor het uitvoeren van een bepaalde verbouwing. Ook in dit geval kan een beetje (extra) reserve voorzien een mogelijks interessante keuze zijn.

Wat zijn de nadelen die hieraan verbonden zijn?

Bovenstaande brengt ons bij de nadelen waar u rekening mee moet houden wanneer u meer geld gaat lenen dan strikt noodzakelijk is. In eerste instantie zorgt u er op deze manier voor dat de impact op uw financiële situatie eigenlijk nodeloos groter wordt gemaakt. Veel mensen zien hun koopkracht hierdoor zelfs structureel voor de volledige looptijd van de kredietovereenkomst afnemen. Daarnaast is het zo dat het extra geld dat wordt geleend vaak ook daadwerkelijk wordt gebruikt en niet zozeer opzij wordt gehouden als buffer voor financieel onzekere tijden. Met andere woorden, gebeurt er plots toch iets wat uw financiële zekerheid in het gedrang kan brengen? Dan is er vaak helemaal geen sprake meer van de beschikbare reserve waarvoor u in eerste instantie meer heeft geleend.

Een tweede nadeel heeft betrekking tot de hogere kosten die u moet betalen. Veel mensen staan er niet bij stil, maar meer geld lenen betekent ook meer kosten betalen. Het rentepercentage mag dan hetzelfde blijven, omdat het oorspronkelijke kredietbedrag hoger is gelegen zullen ook de kosten merkbaar hoger uitvallen. Ook dit is uiteraard een nadeel om rekening mee te houden.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be