Het hebben van een lening is in de huidige maatschappij zeker geen uitzondering. Vooral voor de aanschaf van een huis en een auto sluiten veel mensen een lening af.

Voor de meeste mensen is het immers onhaalbaar om dergelijke grote bedragen in één keer zelf neer te leggen. Ook voor kleinere uitgaven is het echter mogelijk om een lening af te sluiten.

Wat is krediet?

De economische term voor een lening is krediet: de kredietgever (uitlener) geeft de kredietnemer (lener) het recht om over een bepaald bedrag (de geleende som) te beschikken gedurende een bepaalde, of zelfs onbepaalde tijd. Uiteindelijk moet dit bedrag dus wel weer terugbetaald worden. Hierbij kunnen beide partijen ook afspreken dat over het geleende bedrag rente verschuldigd is. Dit is een vergoeding voor het verstrekken van krediet.

Persoonlijke lening

Er bestaan verschillende vormen van krediet. Zo zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet twee belangrijke vormen van consumentenkrediet. De persoonlijke lening biedt u als consument de meeste zekerheid. De rente staat namelijk van tevoren vast, net als het terugbetalingsschema. U krijgt het bedrag in één keer op uw rekening, waarna u iedere maand hetzelfde bedrag terugbetaalt. De maandelijkse aflossing wordt berekend aan de hand van de looptijd, dus ook deze staat vast. Tussentijds kunt u geen extra geld opnemen, hiervoor zult u een nieuwe lening moeten afsluiten. Persoonlijke leningen worden vaak afgesloten voor een specifiek doel, bijvoorbeeld het kopen van een auto.

Doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet hebt u wel de mogelijkheid om tussentijds extra geld op te nemen. Aan het op te nemen bedrag wordt vaak wel een maximum gesteld, maar zolang dit niet is bereikt bepaalt u zelf hoeveel u opneemt. Dit kan een voordeel zijn, omdat u tijdelijk extra geld achter de hand hebt. Tijdens een verbouwing kan dit bijvoorbeeld goed van pas komen. Een nadeel is echter dat de rente niet vaststaat. Tijdens de looptijd van de lening kan de rente stijgen, waardoor u ineens meer rente moet betalen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de rente daalt, waardoor u in een gunstiger positie komt. Dit is van tevoren helaas niet te voorspellen.

Keuze

Welke van deze twee kredietvormen kunt u nu het beste kiezen? Als u één vaststaande uitgave wilt financieren, ligt een persoonlijke lening waarschijnlijk het meeste voor de hand. U beschikt dan direct over het bedrag dat u nodig hebt en u weet wat u te wachten staat wat betreft looptijd, aflossingen en rente. Als het bedrag dat u nodig hebt nog niet vaststaat, kan een doorlopend krediet passender zijn. De flexibiliteit van deze leenvorm is dan een voordeel.

Extra risico

Het doorlopend krediet brengt echter wel een (extra) risico met zich mee: het risico van de verleiding. U kunt (tot de limiet) onbeperkt geld opnemen, wat de verleiding meebrengt om dit geld te gebruiken voor andere dingen. Op deze manier wordt de looptijd van de lening langer en nemen de kosten toe. Het is dus van belang dat u hier verstandig mee omgaat.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be