Wist u dat uw huidige woning kan worden gebruikt voor een hypothecaire inschrijving? Uw huidige woning is als het ware een garantie en dus een onderpand voor de bank. U kunt met deze garantie mogelijk een extra hypotheek of lening afsluiten en dit gebruiken voor een nieuwe aankoop. En dat is zelfs mogelijk indien uw huidige woonlening nog niet geheel is afbetaald! Het geeft de bank de zekerheid dat, mocht uw nieuwe lening niet kunnen worden terugbetaald, er toch nog geld bij u te halen is. Uw woning heeft immers waarde.Wanneer kan u uw woning als onderpand geven?

Dat is natuurlijk een goede vraag: Wanneer kan u uw woning als onderpand geven? Niet iedereen met een eigen woning kan deze gebruiken als hypothecaire inschrijving. Dit is meestal alleen mogelijk indien de looptijd van uw hypothecaire inschrijving minimaal tien jaar loopt. U dient minimaal 1/3 deel van de lening te hebben afgelost.

Verkoopprijs en hypothecaire inschrijving

Natuurlijk is het niet zo dat de hoogte van de hypothecaire inschrijving gelijk is aan de waarde van de woning of het onroerend goed dat u wilt kopen. Zo betaalt u rente over het geleende bedrag. De ontlener, in dit geval de bank, neemt de som van de hypothecaire lening en daaraan zullen diverse extra zaken worden toegevoegd waarmee het de kosten kan dekken bij een eventuele gedwongen verkoop.Schuldsaldoverzekering

Ook bij een extra (woon)lening waarbij uw huidige woning als onderpand kan worden gebruikt, bent u verplicht een extra schuldsaldoverzekering af te sluiten. Stel dat u tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden, dan heeft de bank de garantie dat het krediet toch wordt afbetaald. Daarmee zadelt u trouwens uw eventuele partner en/of nabestaanden ook niet op met een schuld.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be