In dit artikel informeren we u uitgebreid over het op nul zetten van uw kredietkaart. Want daar bestaat nogal veel onduidelijkheid over. Op deze pagina krijgt u een antwoord op de volgende vragen:

Waarom dient de ‘nulstelling’?
Wanneer ben je verplicht een kredietkaart weer op nul te zetten?
En wat gebeurt er als je dit niet doet?

Kredietkaart zo nu en dan aanzuiveren

Heeft u een kredietkaart? Dan zal je het krediet die u hebt verbruikt zo nu en dan weer moeten aanzuiveren. De term daarvoor is: een nulstelling. Heeft u echter meerdere kredietkaarten geopend en moet u deze opeens gelijktijdig weer op nul zetten (dus aanzuiveren zodat u uit de rode cijfers bent), dan kan dat tot problemen leiden. In zo’n geval is het veel verstandiger om alle kredieten te hergroeperen tot één krediet.Waarvoor dient een nulstelling?

Met een nulstelling wordt bedoeld dat u uw kredietkaart met enige regelmaat weer op nul zet. Met andere woorden: U zuivert het verbruikte krediet aan zodat u (tijdelijk) geen schuld meer heeft. Als u dat niet tijdig doet, dan zal de bank uw kredietkaart blokkeren en kunt u deze dus niet meer gebruiken. De nulstelling is in het leven geroepen om consumenten tegen zichzelf te beschermen. Meestal moet u eens in de 12 maanden in de blauwe cijfers staan (dit verschilt per bank overigens).

Wanneer ben je verplicht een kredietkaart weer op nul te zetten?

De Belgische wet geeft aan dat het afhankelijk is van het soort kredietkaart die u gebruikt wanneer u de nulstelling moet toepassen. Een kredietkaart waarmee u niet meer dan bijvoorbeeld 3000 euro kan opnemen, daarbij bent u verplicht om deze minimaal eens per jaar weer terug te zetten op nul. Gebruikt u een hogere kredietopening, dan is de nulstelling pas weer van kracht na 5 jaar. U heeft in dat geval dus veel meer tijd om de schuld af te lossen. Uiteraard kan u na het toepassen van de nulstelling weer opnieuw een krediet opnemen.

Overigens mogen banken ook gewoon hun eigen regels hanteren. Bovenstaande regels worden echter door vrijwel alle Belgische banken toegepast.

Nulstelling: En wat gebeurt er als je dit niet doet?

De bank zal uw kredietkaart blokkeren. Totdat u het negatieve saldo weer heeft vereffent, kunt u dus geen gebruik meer maken van uw kredietopening. Als u binnen een bepaalde termijn de schuld niet vereffent, dan wordt u aangemeld bij de CKP. Dit is de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, ook wel bekend als de zwarte lijst.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be