Een optie is een soort contract welke het voor een investeerder mogelijk maakt (maar deze niet verplicht) om een ​​onderliggende waarde, zoals een grondstof, een edelmetaal of een index, te verhandelen tegen een vastgestelde prijs in een vastgestelde tijdseenheid, bijvoorbeeld een maand of drie maanden.

Maar wat is handel in opties? Voor het geval u het nu nog niet is opgevallen, er zijn veel opties als het gaat om beleggen in aandelen. Of u nu liever op de aandelenmarkt speelt of in een of twee exchange traded fund (ETF) belegt, u kent waarschijnlijk de basisprincipes van een verscheidenheid aan effecten. Maar wat zijn opties precies en wat is optiehandel?

Wat is een Optiecontract?
Het optiecontract is een type contract welke een investeerder in staat stelt om een ​​onderliggende waarde, zoals een aandeel, grondstof of een indexkoers, te verhandelen, en dat tegen een vooraf vastgestelde prijs, binnen een bepaalde tijdsperiode. De koop en verkoop van opties vindt plaats op de optiemarkt, waar contracten op basis van effecten worden verhandeld. De aankoop van een optiecontract waarmee men aandelen kan kopen tegen een vastgestelde prijs in de toekomst, staat ook bekend als een ‘call-optie’, terwijl het de aankoop van een optiecontract waarmee men aandelen tegen een vastgestelde prijs in de toekomst kan verkopen, een ‘put optie’ wordt genoemd.

Aandelen en Opties
Opties moeten niet verward worden met aandelen zelf, aangezien ze geen stukjes onderneming zijn. Ondanks dat futurescontracten op dezelfde manier worden gebruikt als opties, zijn opties minder risicovol, omdat u een optiecontract op elk moment kunt intrekken (of opgeven). De premie van een optie (de prijs) is een klein gedeelte van het desbetreffende waardemiddel.

Uitoefeningsrecht
Als een investeerder een optie wil kopen of verkopen dan heeft deze ook het recht om de optie tot aan de vervaldatum ook op ieder ogenblik uit te gaan oefenen – dus het feit op zich dat men een optie gaat verhandelen houdt niet in dat u deze ook verplicht dient uit te oefenen op het moment van kopen of verkoop. Opties worden ook gezien als een type afgeleide producten van effecten vanwege deze werking – wat dus inhoudt dat de koers een afgeleide is van de waarde van activa zoals een edelmetaal, een index, effecten of andere onderliggende activa). Hierdoor wordt de handel in aandelen trouwens ook als een hoger risico ingeschat als de handel in opties, dat wil zeggen als ze maar correct gebruikt worden.

Wat is een reden dat iemand opties willen gebruiken? Welnu, het handelen in opties is eigenlijk een weddenschap op aandelen om een ​​bepaalde positie in de markt te vergroten of te verkleinen, maar men kan zijn positie proberen te coveren, dus in te dekken.

Uitoefenprijs bij Opties
U gaat akkoord met een bepaalde prijs om het onderliggende instrument van een optie te kunnen open; Dit heet een “uitoefenprijs”. De kosten die u daarover betaalt om dat optiecontract te mogen kopen, dat heet in de praktijk altijd de “premie”. Het onderliggende activum -meestal is dat een aandeel- kan in waarde toenemen en afnemen en met een optie kunt daarop inspelen.

Verschillende soorten Opties
Er bestaan twee types opties – callopties aan de ene kant en putopties aan de andere kant – en ze geven een investeerder een recht om bijvoorbeeld een aandeel te verkopen of juist te kopen.

 

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be