Waterschade is een vervelend soort van schade die men verkrijgt zonder hier altijd zelf invloed op te hebben. Denkt u dan aan hevige regenval, overstromingen of lekkage in een van de riool leidingen. Waterschade is niet altijd gemakkelijk te repareren en vaak brengt het enorme kosten met zich mee. U kunt zich echter verzekeren tegen waterschade.

Onder waterschade wordt bedoeld schade die aangebracht is door neerslag die het gebouw binnendringt, lekkage of andere problemen bij leidingen binnenshuis maar ook door lekkage of andere problemen bij het riool, leidingen, verwarmingsbuizen, verwarming en putten. Tevens kan de waterschade voorkomen bij ernstige vorst en het springen of breken van leidingen maar evengoed ook door verstopping waardoor het water terug kan stromen en er schade ontstaat.
Vaak worden problemen door een lekkend waterbed of een probleem met een aquarium ook opgenomen als waterschade.

U ziet dat er vele mogelijkheden bestaan waardoor u waterschade kunt verkrijgen. Helaas staan er maar weinig mensen bij stil en kunnen hierdoor flink op kosten worden gejaagd indien men schade ondervindt. Toch denken maar weinig mensen aan het afsluiten van een verzekering tegen waterschade. Wij raden u dus zeer zeker aan dit soort verzekering af te sluiten het kan tenslotte iedereen overkomen.

Indien u een verzekering aangaat voor waterschade zullen niet alleen de gewone schades aan materialen worden vergoed maar vaak ook andere zaken zoals het breekwerk, het opsporen van lekkages en het herstellen van eventuele problemen. Uw verzekering zal al deze kosten op zich nemen en deze kunnen hoog oplopen. Tevens kunt u, wanneer uw muren beschadigd zijn door waterschade, vaak ook de kosten van deze reparatie terug krijgen. Hieronder vallen vaak ook de schilderwerken.

U ziet dus dat het zeer belangrijk is dat u een verzekering heeft tegen waterschade en de eventuele schade niet enkel voorkomt bij slecht weer maar iedereen kan overkomen.