Als ondernemer is het belangrijk uw onderneming optimaal te beschermen. Maar welke verzekeringen kunt u zoal afsluiten? Als kleine ondernemer zonder personeel in dienst, zullen sommige verzekeringen misschien overbodig zijn. Of te duur. Voor een zelfstandige zijn in ieder geval deze verzekeringen, om het sociaal statuut aan te vullen, verstandig om af te sluiten:

  • De Hospitalisatieverzekering
  • Een verzekering Vrij Aanvullend Pensioen
  • De Verzekering Gewaarborgd Inkomen
  • Een verzekering Kleine Risico’s bij het ziekenfonds


Verzekeringen voor voertuigen

Een bedrijfssbus, vrachtwagen, personenauto of een compleet wagenpark: Een verzekering voor voertuigen moet u natuurlijk altijd afsluiten. Daarmee beschermd u ook uw medewerkers. Vergelijk het aanbod van verzekeringen goed met elkaar. Want niet alle polissen geven automatisch recht op juridische bijstand bij ongevallen of pech.

Brandverzekering

Een brandverzekering sluit u af als u een eigen bedrijfspand heeft. Sinds 1992 moet u trouwens naast de gewone brandverzekering ook beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing.

Bedrijfsschadeverzekering

Maar vergeet ook niet een goede bedrijfsschade verzekering af te sluiten. Daarmee beschermt u de inkomsten van uw bedrijf. Zo keert de verzekeraar een bedrag uit na een schadegeval. Daarmee kunt u het gemis van inkomsten opvangen.

Informaticabescherming

Bedrijven zijn tegenwoordig nogal afhankelijk van informatica. Er is vrijwel geen onderneming die zonder kan. Er zijn verzekeringen die dekking geven bij schade aan informaticamateriaal.


Ongevallen

Mensen zijn geen robots natuurlijk. Een ongeval is daarom nooit te voorkomen. Bescherm uzelf en uw personeel met de ongevallenverzekering. Zorg er ook voor dat u een goede verzekering afsluit waarmee de schade aan derden wordt gedekt. Daarover hieronder meer informatie.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als u als ondernemer in de fout gaat en uw klant schade berokkent, dan bent u daarvoor altijd aansprakelijk. En dus moet u ook opdraaien voor het vergoeden van de schade. Deze schade kan bestaan uit lichamelijke, morele, stoffelijke en ook onstoffelijke schade. Ook bent u als ondernemer aansprakelijk voor de schade die uw werknemers bij een klant veroorzaken. Sluit een goede aansprakelijkheidsverzekering af. Dat geeft veel gemoedsrust!

Transportverzekering

Vervoert u goederen die niet uw eigendom zijn? Sluit dan altijd een transportverzekering af! Veel ondernemers zien deze belangrijke verzekering over het hoofd en lopen daarmee een groot risico. Want wat als er iets met de inhoud van uw voertuig gebeurt? Zo kan er lading, tijdens het transport, worden gestolen…. Een transportverzekering sluit u af voor deze situaties.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be