Iedereen die een beroep uitoefent heeft een verzekering tegen arbeidsongevallen. Dat is nodig om eventuele kosten te dekken die hier uit voortkomen. Het is verplicht en maandelijks wordt een bijdrage geleverd door zowel de werknemer als werkgever. Maar wat gebeurt er als je een ongeval hebt in het privéleven, of wat als je plots ziek wordt? In dat geval is een individuele ongevallenverzekering wellicht interessant.

Soorten ongevallenverzekeringen

Er zijn verschillende vormen van ongevallenverzekeringen. Zo is er de mogelijkheid om je in te dekken tegen alle ongevallen. Dit is uiteraard het hoogste niveau en kan handig zijn als je nogal onhandig bent. In geval van een ongeval dekt de verzekering dan de kosten van de dokter of, indien het ernstig is, het ziekenhuis. Andere vormen van een ongevallenverzekering zijn bijvoorbeeld sporten waarbij blessures vaak voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een dansvereniging of fitnesscenter. Bij het afsluiten van een abonnement zit meestal een extra kost waardoor je beschermd bent tegen ongevallen. Ook scholen sluiten een dergelijke verzekering vaak af wanneer een schooluitstap gepland is. Omdat deze uitstappen vaak buiten de normale lesuren vallen, is het nodig om de kinderen optimaal te beschermen.

Het nut van een ongevallenverzekering

Wanneer een ongeval plaatsvindt, is het mogelijk om de kosten die het ongeval veroorzaakt te dekken. Hierbij kan gedacht worden aan verzorgingskosten door een specialist of arts, maar ook materiële schade kan hierdoor vergoed worden. Verder is het mogelijk om een uitkering te krijgen wanneer tijdelijk of blijvend letsel ervoor zorgt dat de gedupeerde niet meer in staat is om zijn of haar beroep uit te oefenen. Het is wel zo dat er geen definitie van een ongeval is en dus kan het zijn dat niet elke klacht als ongeval bestempeld zal worden. Het nalezen van de verzekering is in dit geval enorm belangrijk om later niet in lastige situaties terecht te komen.