Er kunnen situaties ontstaan waarin u ineens een grotere som geld nodig heeft. De wasmachine gaat stuk, een dure reparatie aan de auto of een onverwachte rekening.

Allemaal kunnen dat aanleidingen zijn waarbij het prettig is wanneer u op korte termijn over een extra krediet kunt beschikken. Die mogelijkheden zijn er tegenwoordig online.

Snel geld beschikbaar

U kunt via internet eenvoudig een krediet afsluiten. Diverse aanbieders geven u de mogelijkheid om een bedrag variërend van 500€ tot 7500€ aan te vragen. Het is niet noodzakelijk om dit bedrag meteen in zijn geheel op te nemen. Doorgaans hoeft u ook niet aan te geven voor welk doel u het krediet aanvraagt. Het is aan u om te bepalen wanneer u geld opneemt en waarvoor u dat besteedt.

U kunt het krediet doorgaans vrij naar eigen inzicht besteden voor noodzakelijke uitgaven zoals de vervanging van de kapotte wasmachine of televisie, of voor een grote reparatie aan uw auto of woning.

DCC BEFR JAN 2016-MYLINE-MYLINE-NL-840x150

Rente

Vanzelfsprekend betaalt u rente over het opgenomen bedrag van uw krediet. Het is immers een lening net als bij een “gewone” bank. Hoe hoog de rente is wordt aangegeven bij het afsluiten van het krediet. Het is aan te raden om voor uzelf na te gaan hoe veel geld u nodig heeft voor een onverwachte uitgave. Het is wellicht verleidelijk om meer te lenen maar wanneer u het volledige krediet opneemt betaalt u uiteraard ook de volledige rente. U doet er goed aan te bepalen hoe veel ruimte u in uw budget heeft om de lening weer af te lossen. Wanneer blijkt dat u het krediet regelmatig op moet nemen omdat u anders niet rond kunt komen met de gewone maandelijkse uitgaven, dan is het wellicht verstandig om te bekijken of u op uw uitgaven kunt bezuinigen of hierbij hulp te zoeken. Dit voorkomt dat u in grotere financiële problemen komt die wellicht op zeker moment niet meer overzichtelijk zijn.

Myline Buyway

CKP toetsing

Doorgaans melden banken en financiële instellingen dat u een lening of krediet hebt afgesloten. Dit is om ervoor te zorgen dat u niet onverantwoordelijk veel geld leent en dat de instelling van wie u het geld leent er ook van uit kan gaan dat u de lening op enig moment weer terugbetaalt. Maar soms kan er een reden zijn waarom u liever geld leent zonder dat dit bij de CKP (Centrale Kredietregistratie Particulieren) wordt geregistreerd. Er zijn mogelijkheden om geld te lenen zonder registratie. Hiervoor bieden zich op het internet diverse bedrijven aan. U kunt hier doorgaans op korte termijn – soms zelfs binnen 24 uur – een bedrag lenen en cash of op uw bankrekening beschikbaar krijgen. Dit kan voordelen bieden, bijvoorbeeld wanneer u een BKR registratie heeft niet als gevolg van wanbetaling van uw kant maar door een fout van de kredietverstrekker of een langlopend conflict hierover met een kredietverstrekker. Dit kan belemmerend werken bij het willen afsluiten van een lening of doorlopend krediet en dan is het kunnen afsluiten via een online dienst wellicht een uitkomst.

NL Banner 728x90

Hoe hoog is de aflossing?

Hoeveel u per maand aflost op uw krediet kunt u vaak zelf bepalen, al geldt er doorgaans wel een minimaal maandbedrag. Naarmate u meer aflost betaalt u een lager bedrag aan rente en heeft u logischerwijs de lening sneller terugbetaald. Bij een doorlopend krediet is het mogelijk om na verloop van tijd opnieuw een bedrag op te nemen. Dit verlengt uiteraard wel de aflossingsperiode. U doet er goed aan om vooraf uit te rekenen hoe veel u per maand kunt of wilt aflossen en aan de hand daarvan te bepalen hoeveel u wilt lenen. Houd er vanzelfsprekend rekening mee dat u niet alleen het geleende bedrag moet terugbetalen maar ook een bedrag aan rente vergoeding.

Lenen voor bepaald doel

U kunt soms in aanmerking komen voor een lagere rente wanneer u geld leent voor een specifiek doel. Zo kan een lening voor het financieren van een huwelijksfeest duurder zijn dan die voor de aankoop van een auto. Bij dat laatste is er immers sprake van een onderpand waar de geldverstrekker op kan terugvallen mocht u onverhoopt niet aan uw betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De auto kan dan door de geldverstrekker worden verkocht en de opbrengst kan worden gebruikt voor (gedeeltelijke) aflossing van het verstrekte krediet. Dit kan voor de kredietverstrekker aanleiding zijn om een lagere rente te vragen of een lagere aflossing per maand. Dit verschilt per kredietverstrekker. Sommigen maken dit onderscheid, anderen doen dit niet, wat voor u het voordeel heeft dat u het geleende bedrag voor elk door u gewenst doel kunt gebruiken. Leent u bij voorbeeld 10000€ voor de aankoop van een auto en koopt u deze uiteindelijk voor 9000€ dan kunt u desgewenst het resterende bedrag van 1000€ vrij besteden. Het is uiteraard financieel gezien aantrekkelijker om het restbedrag als eerste aflossing in te zetten om zo het uitstaande saldo van uw lening direct te kunnen verlagen waardoor u minder rente vergoeding gaat betalen en sneller klaar bent met terugbetalen. Maar deze verplichting is er in principe niet als het geleende bedrag volgens de voorwaarden vrij te besteden is.0

Boetevrij aflossen

Veel kredietverstrekkers bieden de mogelijkheid om het ontvangen direct cash  bedrag boetevrij versneld af te lossen. Heeft u een financiële meevaller en wilt u een extra aflossing doen dan is dit meestal mogelijk zonder dat u over deze extra aflossing een boete moet betalen. Maar let bij het afsluiten van een lening of deze optie mogelijk is zodat u later niet voor een onaangename verrassing komt te staan.

Wie kan direct cash aanvragen

Direct cash kunt u aanvragen wanneer u meerderjarig bent, woonachtig in België en u een vast inkomen heeft. Doorgaans zal de kredietverstrekker bewijsstukken vragen alvorens tot uitbetaling  van het door u gewenste bedrag over te gaan. U moet een geldig identiteitsbewijs overleggen en een bewijs van uw inkomsten. Doorgaans wordt direct cash alleen verstrekt indien u aan deze voorwaarden kunt voldoen. De geldverstrekker wil deze als zekerheid voor het weer terug ontvangen van het geleende bedrag.

Comfort loan NL Image Banner 975 x 90

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be