Hypotheken

Een hypothecaire lening is misschien wel één van de bekendste leningen ter wereld. Bijna iedereen die ooit een eigen huis wenst te hebben zal er mee in aanraking komen en zal kennis moeten maken met de voorwaarden die gepaard gaan met het afsluiten van een dergelijk krediet. Een hypothecaire lening is kort gezegd een lening waarbij het onroerend goed dat u wenst aan te kopen (en waarvoor u dus ook het krediet in kwestie aan gaat) als onderpand dient. Wanneer u met andere woorden niet aan uw betalingsverplichtingen tegenover de financiële instelling waarbij u gaat lenen kunt voldoen, zal beslag gelegd worden op het onroerend goed en kan deze bijvoorbeeld openbaar verkocht worden. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat een overbruggingskrediet (waarmee u de periode overbrugt tussen de verkoop van uw oude huis en de aankoop van uw nieuwe woning) na afloop van de looptijd wordt omgezet in een normale hypothecaire lening. De voorwaarden van het overbruggingskrediet komen dan als vanzelfsprekend te vervallen en worden vervangen door die van de hypothecaire lening.

Er zijn vandaag de dag verschillende vormen van hypothecaire leningen. We onderscheiden bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheek, de spaarhypotheek, de beleggingshypotheek en de levenshypotheek. Het verschil zit hem in principe steeds in de manier waarop het geleende bedrag terug dient te worden afgelost. Bij een aflossingsvrije hypotheek zal u bijvoorbeeld geen maandelijkse afbetaling doen. U betaalt hierbij alleen maandelijks de rente en op een vooraf afgesproken tijdstip moet dan het volledige geleende bedrag afbetaald zijn.

Voordelen van hypotheken
Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening worden in principe flinke waarborgen van u verwacht. Dit is natuurlijk ook niet zo vreemd aangezien er meestal aanzienlijke bedragen mee gemoeid zijn. Er wordt bij een hypothecaire lening van u verwacht dat het onroerend goed waarvoor u de lening aangaat als het ware in onderpand geeft. Met andere woorden kan de financiële instelling steeds aanspraak maken op het onroerend goed als u niet in staat blijkt om de lening zoals afgesproken af te betalen. Dit brengt echter wel een direct voordeel met zich mee. Net doordat het om een grote investering in combinatie met een aanzienlijke waarborg gaat ligt de te betalen rente aanzienlijk laag. Daarnaast hebben we reeds eerder in dit artikel aangehaald dat er ook zoiets bestaat als een aflossingsvrije hypotheek. Vooral voor jonge mensen (met een zekere financiële zekerheid) die even wat extra ademruimte willen hebben, is het soms interessant om deze mogelijkheid te bekijken. Als laatste voordeel is er nog de tijdsduur van een hypothecaire lening. In bepaalde landen (waaronder België bijvoorbeeld) zijn er speciale woonkredieten waarbij er gebruik gemaakt wordt van een hypotheek. Deze kredieten hebben een looptijd van 20, 25 of 30 jaar. U hebt met andere woorden een behoorlijke termijn om het geleende bedrag terug te kunnen betalen.

Nadelen van hypotheken
Zijn er dan eigenlijk wel nadelen verbonden aan een hypothecaire lening? Toch wel. Als eerste is de aankoop van een huis een grote stap, maar een eerste stap in de toekomst. U gaat een krediet aan voor een aanzienlijk bedrag en dient deze natuurlijk over een bepaald termijn terugbetaald te hebben. Wanneer u dan in een situatie komt waarin u nog wat extra kapitaal nodig heeft en de financiële instelling navraag doet naar uw huidige situatie, zal men niet meteen geneigd zijn om u nog een extra krediet toe te kennen. Daarnaast kan de lange looptijd van een hypothecaire lening niet alleen een voordeel, maar ook een nadeel zijn. U zit namelijk gedurende deze periode hoe dan ook vast aan de lening en dient dus met andere woorden ook gedurende 20, 25 of 30 jaar maandelijks rekening te houden met een vast bedrag dat u niet kunt gebruiken. Een ander nadeel is hier in principe rechtstreeks mee verbonden. Wanneer uw sociaal statuut wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, dan kan ook dit invloed hebben op uw lening. Twee inkomens worden dan immers vervangen door één en aan de hand van dat inkomen kan de financiële instelling beslissen om het krediet en dan vooral de afbetaling daarvan onder de loep te nemen.

Als laatste nadeel moeten we misschien ook de hypotheek zelf even aanhalen. In het slechtste geval, wanneer u geen andere uitweg meer ziet dan de lening stop te zetten, zal de financiële instelling beslag leggen op uw huis teneinde uw lening verder af te kunnen betalen. Dit wil wel zeggen dat u het huis waar u al die tijd zo lang voor gewerkt en gespaard heeft kwijt bent. Meer dan bij welk krediet is het dan ook zo dat u bij een hypothecaire lening er steeds voor dient te zorgen dat u een extra bedrag achter de hand houdt. Wanneer het dan toch even verkeerd zou gaan heeft u nog iets achter de hand om uw waardevolle eigendom alsnog te kunnen beschermen.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be