Wanneer u een bepaalde investering of grote aankoop wenst te doen spreekt het voor zich dat u daarvoor op meerdere manieren over de vereiste financiële middelen kunt komen te beschikken.

In eerste instantie kunt u natuurlijk overwegen om uw spaargeld aan te spreken. Anderzijds is het ook mogelijk om een lening af te sluiten. Voor heel wat mensen geldt dat ze op dit vlak maar geen keuze kunnen maken. Welke optie is er nu namelijk precies het interessantst? Wij trachten een antwoord te geven op deze vaak gestelde vraag door middel van de onderstaande informatie.

Geld lenen of toch maar uw spaargeld aanspreken?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven kunt u twee verschillende zaken doen wanneer u voor een grote aankoop of investering staat. In eerste instantie geldt voor veel mensen dat ze door de jaren heen een bepaald spaarkapitaal hebben opgebouwd. Dit kapitaal wordt doorgaans geparkeerd op een spaarrekening waardoor het vlot beschikbaar is. Wanneer u dan graag een grote aankoop wenst te doen of wanneer u een bepaalde investering wenst uit te voeren kan het interessant zijn om te overwegen om daarvoor uw spaargeld aan te spreken.

Een tweede mogelijkheid is om een krediet af te sluiten. Voor menig aantal mensen geldt dat ze niet over de mogelijkheid beschikken om geld te sparen waardoor ze bij een onverwachts grote uitgave zijn aangewezen op de banken. In dat geval is het vooral van belang om voor uzelf te bepalen of u wel over voldoende afbetalingscapaciteit beschikt voor het krediet in kwestie. Het is namelijk één ding om geld te lenen, u moet het wel ook kunnen terugbetalen. Bovendien geldt voor een lening dat er kosten op aangerekend worden. Deze kosten heeft u niet wanneer u spaargeld aanspreekt.

Geld lenen in tijden van lage spaarrentes, doen of niet?

De nummer één reden waarom mensen er soms voor kiezen om toch maar hun spaargeld niet aan te spreken is terug te vinden in de potentiële spaarrente die ze daardoor mislopen. In het bijzonder in tijden waarin er sprake is van een haast onbestaande spaarrente is deze reden eigenlijk niet relevant. Toch kan er ook in een dergelijke periode worden vastgesteld dat menig aantal mensen de keuze maken om toch geld te lenen in plaats van hun spaargeld aan te spreken, hoe komt dat precies?

Bovenstaande keuze wordt gemaakt om te voorkomen dat er dient te worden geraakt aan de opgebouwde spaarreserve. Veel mensen aanzien dit (geheel terecht) toch een beetje als een soort van financiële buffer die ze kunnen aanspreken wanneer ze er nood aan hebben. Wanneer dit geld wordt gebruikt om te investeren of voor het betalen van een grote aankoop is het uiteraard niet langer voor handen.  Dit is voor veel mensen dan ook een gegronde reden om er ondanks een haast onbestaande spaarrente toch voor te kiezen om niet aan hun spaarrekening te raken.

De ene aankoop of investering is de andere niet

De keuze om geld te lenen voor een bepaalde investering kan eenvoudiger worden gemaakt wanneer u bijvoorbeeld weet dat er daar instant inkomsten uit voort zullen vloeien. In dat geval zou u eveneens kunnen overwegen om (een stukje van) uw opgespaarde vermogen aan te spreken. Dit omdat u eigenlijk meteen na de investering terug kunt beginnen met het (her)aanvullen van uw spaargeld. Voor welke optie u uiteindelijk zult kiezen is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be