Het lijkt er inmiddels sterk op dat Europa de kredietcrisis definitief achter zich heeft gelaten. Echt officieel is het nooit uitgesproken maar dat banken gemakkelijker kredieten verstrekken, is een teken aan de wand. Het vertrouwen is er weer. Nu de geldkranen weer opengaan, kunnen bedrijven weer investeren en kunnen consumenten gemakkelijker grote aanbestedingen doen. Wat is daarvan de oorzaak? De oorzaak moet wellicht gevonden worden bij de versoepeling van de kredietvoorwaarden van de banken in Eurozone.

Versoepeling van de voorwaarden

In 2015 hebben de meeste banken in de Eurozone definitief de voorwaarden voor het verstrekken van kredieten versoepeld. Dit gaat zelfs sneller en vooral meer dan vooraf verwacht werd. Een reden daarvan is de toename van concurrentie tussen banken en kredietverstrekkers onderling. De ECB (dit is de Europese Centrale Bank) hield vorig kwartaal een onderzoek en onderzocht met name hoe de Europese banken hun kredietverlening op orde hebben en welke kredietvoorwaarden ze hanteren. Zo hebben alle banken gezamenlijk de regels aangaande het verstrekken van leningen voor het bedrijfsleven verregaand versoepeld. Er was een duidelijk verschil met het eerste kwartaal van dit jaar. Vooral de banken in de zuidelijker gedeelten van de EU, waaronder Italië en Frankrijk, hebben de voorwaarden versoepeld. Dit is goed nieuws voor de Eurozone, aangezien die landen er in economisch opzicht tot voor kort niet florissant voorstonden.

Toenemende vraag naar meer kredieten

Niet alleen de banken versoepelen hun voorwaarden en trekken zodoende bedrijven naar zich toe. Ook vanuit het bedrijfsleven bespeurt het ECB meer vraag naar leningen. Met name in het tweede kwartaal van dit jaar. Nu de rentes verder zijn gedaald durft men sneller een bedrijfslening af te sluiten. Bedrijven gaan weer innoveren en investeren. Teunis Brosens, die analist is bij de ING, vind het bemoedigend dat bedrijven niet alleen vanwege de lagere rentes weer bij de banken aankloppen maar vooral om weer nieuwe projecten op te zetten. En iedere investering heeft weer gevolgen voor de werkgelegenheid.

Ook de woningmarkt komt weer overeind

Het vertrouwen in het bedrijfsleven is weer terug maar ook bij de consument groeit het vertrouwen. Banken hebben hun voorwaarden versoepeld en daardoor is het weer gemakkelijker geworden om een hypotheek af te sluiten. Het aantal hypotheekaanvragen groeit en er worden ook daadwerkelijk meer hypothekenleningen toegekend. Sowieso was er al meer vraag naar hypotheken en kredieten. Echter is dat aantal in het tweede kwartaal van 2015 sterk aan het stijgen. Het is zelfs zo dat het aantal aanvragen die van het eerste kwartaal in 2006 overtreft! Enquetes laten zien dat vooral de historisch lage rente voor consumenten de doorslag geeft om een woning aan te schaffen. Banken kunnen tegenwoordig gemakkelijker bestaande geldleningen weer doorverkopen. Daardoor ontstaat ruimte om nieuwe aanvragen goed te keuren. Mede doordat het risicokapitaal (bijvoorbeeld onderpanden van consumenten) toeneemt, groeit het vertrouwen van de banken.

Wat betekent dit allemaal voor jou?

Voor Belgen is dit allemaal positief nieuws. De huizenmarkt zit weer in de lift, woningen worden sneller verkocht en banken hebben hun hypotheekvoorwaarden versoepeld, waardoor het gemakkelijker is geworden om weer een lening of hypotheek af te sluiten. Daarnaast zijn de rentes historisch laag, waardoor kopen weer lucratief is geworden.
Banken verstrekken kredieten via een persoonlijk contact en online kunt u al vrijblijvend offertes opvragen om de verschillende banken en rentes te vergelijken.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be