Krediet zonder CKP afsluiten

Iedereen die in België geld wil lenen en daarvoor een beroep doet op een gewone bank zal geconfronteerd worden met een zogenaamde toetsing bij het CKP (Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de nationale bank van België). Dat is op zich geen probleem, althans niet wanneer u geen openstaande schulden heeft die reeds enige tijd aanslepen. Steeds meer mensen die een krediet willen aanvragen beschikken wel over een dergelijke schuld of hebben in ieder geval zo’n schuld gehad. In dat geval bestaat de kans dat u bij het CKP over een zogenaamde codering beschikt. Deze codering geeft aan financiële instellingen een bepaald advies over de potentiële kredietnemer in kwestie. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van één enkele codering, maar wel van verschillende coderingen. Hoe hoger de codering, hoe kleiner de kans dat een gewone bank u nog een lening zal willen toekennen. Is het echter ook mogelijk om een krediet zonder CKP af te sluiten? Jazeker! We vertellen er u graag alles over in dit artikel.
Probeer uw CKP codering weg te werken

Wanneer u een lening gaat afsluiten kunt u er zoals in de inleiding reeds aangegeven eigenlijk perfect voor kiezen om een lening zonder CKP aan te vragen. Dat die mogelijkheid bestaat wil echter nog niet zeggen dat u er goed aan doet om er gebruik van te maken, in tegendeel. Het is namelijk zo dat een krediet zonder CKP altijd (veel) meer geld kost dan wanneer u een gewone lening zou aanvragen bij een bank die wel bij het CKP is aangesloten. U kunt er voor zorgen dat uw CKP codering als sneeuw voor de zon verdwijnt gewoon door uw openstaande schulden af te betalen. Wanneer u over een bepaalde schuld beschikt is het tot slot steeds een aanrader om uw medewerking te verlenen aan de bank. Op deze manier vind u niet alleen snel een constructieve oplossing, maar voorkomt u ook dat u wordt opgezadeld met de ergst mogelijke CKP codering. Meer info: www.zonderbankgeldlenen.be

Geld lenen met toetsing bij het CKP maar een aantrekkelijke rente

Wilt u bijvoorbeeld 7.500 euro lenen dan kunt u terecht bij Beobank. Beobank biedt een zeer aantrekkelijke rente. Deze is bijna de helft lager dan een alternatieve kredietverstrekker zonder CKP. In dit geval geldt voor u en de bank dat er meer zekerheid is. Dit betaald zich op lange termijn zeker uit.


Klein krediet zonder CKP afsluiten

Er zijn echter ook uitzonderingen op bovenstaande. In de inleiding hebben we dan wel aangegeven dat er bij het verstrekken van een lening steeds een CKP toetsing moet worden uitgevoerd, maar dat is eigenlijk niet juist. Wanneer u voldoende heeft aan een bedrag van minder dan 1000 euro om te lenen kunt u namelijk ook kiezen voor een mini lening. Een mini lening is een krediet dat wordt aangegaan voor een beperkte periode van 30 dagen en waar geen rente, maar wel een opstartkost voor in rekening wordt gebracht. De beperkte omvang van deze lening zorgt er voor dat het probleemloos mogelijk is om deze af te sluiten, ook al beschikt u over een CKP codering. Dergelijke leningen worden overigens steeds afgesloten bij financiële instellingen die niets met het CKP te maken hebben. Heeft u voldoende aan een klein bedrag, dan is het zoals u ziet geen enkel probleem om deze af te sluiten zonder toetsing bij het CKP.

Veel geld lenen zonder toetsing bij het CKP

Wanneer u niet voldoende heeft aan een klein bedrag en u over een CKP codering beschikt zult u op zoek willen gaan naar een lening bij een alternatieve kredietverstrekker. Zoals eerder reeds aangegeven zijn daar echter een aantal nadelen aan verbonden. Het is bijvoorbeeld zo dat de kostprijs van een lening zonder CKP een stuk hoger ligt dan wanneer u een gewone lening gaat afsluiten bij een bank. Daarnaast mag u ook niet vergeten dat er wel nog steeds gewoon een financieel onderzoek wordt ingesteld naar uw financiële situatie. Met andere woorden, bent u financieel niet in staat om een lening af te betalen, dan zal ook een alternatieve kredietverstrekker u het krediet van uw keuze altijd weigeren. Geld lenen zonder CKP toetsing mag dan met andere woorden wel mogelijk zijn, het is lang niet altijd even interessant om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Meer info op: www.zonderbankgeldlenen.be

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be