Herverzekeren

Een verzekering is in principe iets fantastisch. Het stelt u namelijk in staat om u min of meer volledig in te dekken tegen een eventueel probleem waarmee u in de toekomst te maken kunt krijgen. Een verzekering wordt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, die dan op zijn beurt het risico zal dragen. Het spreekt vanzelf dat een verzekeringsmaatschappij dat niet zomaar doet en er ook iets tegenover dient komen te staan, onder de vorm van een (al dan niet) periodieke premie. De verzekeringsmaatschappij hoeft echter het risico op uw verzekering niet volledig zelf te dragen. Wanneer de verzekeraar het risico te groot acht kan hij (een deel) van het risico opnieuw laten verzekeren. We noemen dit een herverzekering.

Waarom herverzekeren?
Het klinkt natuurlijk wel heel raar, want waarom zou een verzekeringsmaatschappij nu een verzekering aannemen als men vervolgens vaststelt dat het risico te groot is om zelf te dragen en dan de verzekering op hun beurt nog maar eens laat verzekeren? We kunnen deze stelling natuurlijk ook wel ergens volgen, maar toch zijn er uitzonderingen die een dergelijke manier van handelen in bepaalde gevallen eigenlijk soms noodzakelijk maken.

Er kunnen zich namelijk verschillende situaties voordoen waarbij er geen sprake is van één enkel schadegeval, maar van verschillende opeenvolgende schadegevallen. Een klassiek voorbeeld zijn de schadegevallen bij noodweer. Stel dat een straat onder water komt te staan en er wonen in deze straat tien koppels die alle tien een verzekering bij de verzekeraar in kwestie hebben afgesloten, dan doet deze er goed aan vooraf dit risico te spreiden.

Een ander logisch voorbeeld zit hem in het verzekeren van extreem hoge schades. Neem nu bijvoorbeeld een brand in een fabriek. Niet alleen het pand gaat dan in vlammen op, maar ook de volledige infrastructuur. Het spreekt vanzelf dat er bij een dergelijk schadegeval gigantische bedragen mee gemoeid zijn en niet iedere verzekeraar in staat (of bereid) zal zijn om dit risico volledig zelf te dragen. In dergelijke gevallen biedt een herverzekering eigenlijk een perfecte oplossing.

Verschillende soorten herverzekeringen
Een herverzekering is niet zomaar een herverzekering en is mogelijk in verschillende situaties en vormen. Het eerste voorbeeld is een vrij normale herverzekering. Een verzekeraar sluit in dit geval een herverzekering af waarbij hij verplicht is om steeds zelf een deel van de verzekering in kwestie te herverzekeren. We gaan er voor het voorbeeld even vanuit dat het hier gaat om een bedrag van 200.000 euro waarbij het percentage 25 procent bedraagt. Het bedrag van 50.000 wordt in dit voorbeeld dus met andere woorden herverzekerd. Er steekt schade de kop op voor een bedrag van in totaal 100.000. De verzekeraar dient in dit geval op te draaien voor 75.000 euro van de kosten terwijl de herverzekeraar 25.000 euro voor zijn of haar rekening dient te nemen.

Een andere vorm van een herverzekering is het zogenaamde excedentcontract. In dit geval sluit men een herverzekering af waarbij van elke post een bepaald bedrag voor eigen rekening blijft. Het grotere deel wordt steeds door een externe verzekeraar herverzekerd. De derde mogelijkheid is een zogenaamd excess-of-losscontract. Bij deze vorm van herverzekeren sluit de verzekeraar een herverzekering af, maar dient hij zich er van bewust te zijn dat er steeds een bepaald bedrag voor eigen rekening blijft.

We stellen het u voor aan de hand van een voorbeeld. Stel dat er sprake is van een eigen behoud van 100.000 euro en er sprake is van een schade van 90.000 euro. In dit geval betaalt de herverzekeraar helemaal niets. Is er echter sprake van een schade van 150.000 euro, dan betaalt de herverzekeraar 50.000 euro. Hij betaalt met andere woorden steeds het verschil tussen de effectieve kostprijs van de schade en het eigen behoud, maar enkel en alleen wanneer de schade meer bedraagt dan het eigen behoud.

De laatste mogelijkheid is een zogenaamd stop-losscontract. Bij een stop-losscontract sluit de verzekeraar een herverzekering af waarbij de herverzekeraar uitkeringen dient uit te voeren wanneer gezien over een periode van twaalf maanden de totale schade van de verzekering in kwestie een vooraf bepaald percentage van de geboekte premie overschrijdt.

Conclusie
Herverzekeren is in het leven geroepen om het financiële risico tussen verschillende verzekeraars zoveel mogelijk te kunnen spreiden. Wanneer in een land als Nederland bijvoorbeeld 40 procent van alle verzekeringen bij één en dezelfde verzekeraar terecht zouden komen. Slechts de helft van dit aantal op korte of middellange termijn een probleem zou hebben, zouden de financiële lasten voor een verzekeraar nauwelijks nog draagbaar, laat staan rendabel zijn.

Door gebruik te maken van een herverzekering kan het risico gespreid worden en is men op deze manier in staat om verzekeringen af te sluiten die in het andere geval zelfs helemaal niet mogelijk zouden zijn. In principe is het zelfs mogelijk voor een herverzekeraar om een herverzekering opnieuw te laten herverzekeren. We noemen dit fenomeen de retrocessie. In de praktijk wordt dit echter alleen toegepast bij extreem hoge bedragen of polissen waarvan men op voorhand vermoed dat ze een aanzienlijk risico inhouden.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be