Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet kunnen we eigenlijk maar moeilijk een standaard krediet noemen. Er wordt gebruik gemaakt van een overbruggingskrediet in situaties waarin een financiële kloof als het ware “overbrugt” dient te worden. Er wordt met andere woorden een bepaald kapitaal ter beschikking gesteld tot een aangevraagd krediet definitief is toegekend. De situaties waarin een overbruggingskrediet kan worden ingezet zijn echter niet altijd even duidelijk.

Stel nu dat u bijvoorbeeld het ouderlijk huis verlaat om op uw eigen benen te staan. U hebt een eigen huis aangekocht, maar bent daarvoor op zoek naar een financiering. In dit geval kan een overbruggingskrediet u geen uitweg bieden. Dit kan wel wanneer u bijvoorbeeld reeds beschikt over een eigen huis en deze wil verkopen om in een nieuw huis in te trekken. Op deze manier zorgt u er voor dat u geen dubbele woonlasten dient te financieren, wat voor een normaal gezin nog steeds behoorlijk lastig kan zijn. Daarnaast zult u als vanzelfsprekend uw huidige huis niet eerder willen verkopen dan wanneer u in het nieuwe huis kunt intrekken. Op deze manier overbrugt u dus de periode die er nodig is om het geld te verkrijgen van de verkoop van uw eerste huis. Het probleem stelt zich een beetje bij een overbruggingskrediet dat het te lenen bedrag als vanzelfsprekend aan bepaalde zaken onderhevig is. Als eerste wordt het maximum te lenen bedrag berekend aan de hand van de overwaarde van uw huidige huis. De bank wil natuurlijk de garantie dat u in staat bent om het geleende bedrag ook daadwerkelijk terug te kunnen betalen, zeker omdat u zich in een situatie bevindt waar veel geld mee gemoeid is. De aankoop en vooral de inrichting van een nieuw huis kost natuurlijk ook een flinke som geld.

Voordelen van een overbruggingskrediet
Het grote voordeel van een overbruggingskrediet is dus zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald het feit dat u een financieel wat lastigere situatie kunt overbruggen. Nogmaals dient er hierbij rekening mee gehouden te worden dat de bank in kwestie hier bepaalde garanties voor in de plaats zal willen en dat het maximum te lenen bedrag bepaald wordt aan de hand van de overwaarde van het huis wat u op dat ogenblik bezit (en dus gaat verkopen). Het te lenen bedrag mag in geen enkel geval hoger liggen dan de overwaarde van uw huis. Op een bepaald vlak kan een overbruggingskrediet vergeleken worden met een rente krediet. Net zoals bij een rente krediet zult u namelijk gedurende een bepaalde periode enkel en alleen de rente dienen te betalen. Houd er wel rekening mee dat u op de vervaldag van de lening wel het volledige geleende bedrag zult terug moeten betalen. In zowat alle gevallen zult u op dat ogenblik echter reeds beschikken over het kapitaal van de verkoop van uw vorige huis zodat u deze eenvoudig kunt aflossen. Een overbruggingskrediet heeft dus met andere woorden een aanzienlijk voordeel in een situatie waarbij u tijdelijk te maken krijgt met hoge financiële lasten, maar toch zijn er eveneens enkele nadelen aan verbonden waar u ook zeker en vast de nodige aandacht aan dient te geven.

Nadelen van een overbruggingskrediet
Als eerste nadeel is er de beperkte looptijd van een overbruggingskrediet en de beperkte tijd waarbinnen uw oude huis dus verkocht dient te zijn. Een overbruggingskrediet kan aangegaan worden voor een periode van 1, 2 of maximum 3 jaar. U dient er dus zeker van te zijn dat u niet alleen de maandelijkse rente af kunt lossen, maar ook dat u tegen de vervaldag het volledige geleende bedrag kunt op hoesten. Dat kan een aanzienlijk probleem vormen als uw vorige huis maar niet verkocht raakt. Een groot bedrag lenen kan bij een overbruggingskrediet zeer aanlokkelijk zijn, maar hou rekening met de bovenstaande betalingsverplichtingen. Maar wat vaak komt het voor dat mensen te ver springen met hun geleende kapitaal waardoor men achteraf alsnog in de problemen komt. In bepaalde situaties kan de financiële instelling er ook voor kiezen om uw overbruggingskrediet om te zetten naar een gewone hypothecaire lening. In dat geval wordt natuurlijk een hypotheek genomen op één van de huizen (meestal het nieuw gekochte huis). Houd er hierbij dan wel rekening mee dat alle betaalde rente op het overbruggingskrediet verloren is en dat u nog verder rente zal betalen op de hypothecaire lening ook.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be