Wat is een verzekering?

Aan heel wat risico’s in het dagelijkse leven kunnen we in principe helemaal niets doen. Gelukkig zijn er ook verschillende risico’s waar we ons wel min of meer tegen kunnen beschermen onder de vorm van bijvoorbeeld een verzekering. We kunnen een verzekering zien als een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen (verzekeringnemer en verzekeraar) waarbij getracht wordt een bepaald risico zo goed mogelijk in te dekken. Het spreekt vanzelf dat dit risico alleen wordt gedekt tegen bepaalde voorwaarden en mits een (periodieke) betaling van een bepaalde bijdrage. In dit artikel leggen we u uit welke verzekeringen er bestaan en waarom u zich nu zou moeten laten verzekeren.

Waarom verzekeren?
Er is een gezegde dat stelt dat een verzekering er is om nooit nodig te hebben. In grote lijnen klopt dit ook, want bepaalde verzekeringen zult u zelden of nooit moeten aanspreken. Het is echter maar zeer de vraag of u het risico wilt nemen om geen verzekering af te sluiten voor een bepaald voorval en zo zelf te moeten opdraaien voor alle eventuele kosten. Een verzekering wordt in de meeste gevallen immers alleen maar afgesloten omdat de kosten van een bepaald voorval zo hoog zouden kunnen uitpakken dat u deze niet zou kunnen dragen.

Een klassiek voorbeeld is de zogenaamde inboedelverzekering. Deze verzekert zoals de naam reeds doet vermoeden de inboedel van uw woning. De inboedelverzekering is in principe een slecht voorbeeld, want in de meeste gevallen is deze gekoppeld of maakt deze onderdeel uit van de brandverzekering. Toch is het een goed voorbeeld om aan te tonen dat in principe niemand opgewassen is tegen torenhoge kosten die bijvoorbeeld een brand met zich mee kan brengen. In deze situatie komt een verzekering goed van pas, want hoewel u nooit aanspraak zal kunnen maken op het volledige bedrag, zal iedere uitbetaling goed van pas komen.

Verplichte verzekeringen

In zowat elk (welvarend) land is er een aantal ‘basisverzekeringen’ dat verplicht is. Ook in Nederland is dit het geval. Welke verzekeringen u verplicht dient af te sluiten is echter grotendeels afhankelijk van uw situatie. In ieder geval bent u als Nederlandse inwoner verplicht om de basis zorgverzekering af te sluiten. Wanneer u beschikt over een eigen huis waar een hypotheek op is genomen, dan dient u rekening te houden met de zogenaamde opstalverzekering, want ook deze is verplicht.

Stel dat er iets met uw huis zou gebeuren (ernstige stormschade of nog erger, een brand) en de woning is dermate beschadigd dat het eigenlijk helemaal geen waarde meer vertegenwoordigd, dan blijft de hypotheek wel nog gewoon doorlopen terwijl hij in principe compleet nutteloos is geworden. Mensen die beschikken over een eigen auto dienen een zogenaamde WA-verzekering af te sluiten. De meeste verplichte verzekeringen (enkele buitenbeentjes zoals de zorgverzekering even daar gelaten) hebben als doel om schade aan derden te dekken. Ze zijn echter bijzonder nuttig en kunnen u een hoop ellende besparen.De verzekeringsovereenkomst
Het spreekt vanzelf dat er aan het afsluiten van een verzekering bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en door beide partijen (de verzekeringnemer en de verzekeraar) ondertekend voor akkoord. Wat de voorwaarden exact inhouden is afhankelijk van verzekering tot verzekering en kan zelfs afhankelijk zijn van de partij waarbij de verzekering wordt afgesloten. Er zijn natuurlijk wel enkele basiszaken die we in iedere verzekeringsovereenkomst terugvinden.
Als eerste zal er bijvoorbeeld een termijn bepaald worden, welke gepaard zal gaan met een periodieke betaling van een zogenaamde premie. Om de hoeveel tijd deze premie betaald dient te worden kan verschillen van maandelijks tot jaarlijks. Andere belangrijke elementen die in de overeenkomst terug te vinden zijn, zijn de situaties die gedekt en vooral niet gedekt worden. Lees deze goed door en wees er voor het afsluiten van een verzekering zeker van dat u deze en geen andere nodig heeft.

Let er ook voor op dat bepaalde verzekeringen uitgebreid kunnen worden en u soms te maken zult krijgen met een basisverzekering. Indien u speciale situaties wenst in te dekken of bijvoorbeeld bepaalde voorwerpen welke een grote waarde vertegenwoordigen individueel wenst te verzekeren, dient u dit in de meeste gevallen apart aan te geven. Hoe uitgebreider de verzekering wordt en hoe hoger de gedekte mogelijke schade ligt, hoe hoger de premie zal liggen die u zult moeten betalen.

Wel of niet verzekeren?
Of u nu al dan niet een verzekering afsluit is (buiten de verplichte verzekeringen) geheel uw eigen keuze. Houd er wel rekening mee dat een verzekering vooraf dient afgesloten te worden en u dus bij een eventueel probleem niet nog snel even een verzekering kunt afsluiten. U dient er bij het nemen van een verzekering in ieder geval even bij stil te staan of deze voor u al dan niet interessant kan zijn. Een heel eenvoudig voorbeeld is de huisdierenverzekering.

Deze is een stuk interessanter als u beschikt over meerdere huisdieren dan wanneer u slechts één huisdier heeft. Klopt niet, kunt u zeggen, want ook één huisdier kan een flinke som geld kosten en dat is een heel terechte opmerking, maar de kans dat er iets met één van uw huisdieren gebeurt als u er over bijvoorbeeld vijf beschikt ligt wel aanzienlijk hoger dan wanneer u slechts over één diertje beschikt. Met dit voorbeeld willen we u alleen maar duidelijk maken dat u zo goed mogelijk dient proberen in te schatten wat de kans is dat u de verzekering ook daadwerkelijk zult nodig hebben. Denk er in ieder geval goed over na en hou steeds in uw achterhoofd dat u niet meer terug kunt als er zich eenmaal een situatie voordoet waar u niet voor verzekerd bent.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be