Een obligatie bestaat altijd uit een nominale waarde, de couponrente en een vaste looptijd. Deze factoren bepalen altijd het rendement op de investering.

Nominale waarde (nominaal)  
De nominale waarde beschrijft ook de nominale waarde van een obligatie.

Coupon/Rente 
De rentevoet voor obligaties wordt traditioneel een coupon genoemd waar een obligatiehouder recht op heeft van de emittent van een obligatie op de respectieve rentedatum. De hoogte van de rente verschilt van obligatie tot obligatie en hangt verder grotendeels samen met de kredietwaardigheid van de emittent.

Runtime             
De looptijd van een obligatie kan variëren van enkele maanden tot enkele decennia. Staatsobligaties kunnen een looptijd hebben van 30 jaar of meer. U hoeft natuurlijk niet op uw geld te wachten, maar kunt de effecten altijd op de beurs verkopen.

Opbrengst         
Het jaarlijkse verwachte rendement op obligaties wordt berekend op basis van de vaste rentebetalingen (coupon), aankoop- en aflossingsprijs en looptijd. In deze context worden rendement en coupon soms ten onrechte gelijkgesteld. De rente is echter slechts een deel van het rendement, dat ook wordt beïnvloed door de beurskoers. Als ezelbruggetje helpt het om na te denken over het dividend van aandelen. Het dividendrendement is niet meer dan het verwachte dividend ten opzichte van de beurskoers.

Denominatie    
Dit verklaart de nominale waarde (nominaal) in meer detail. Er is altijd een minimale coupure voor obligaties, d.w.z. een grootte die bijvoorbeeld bij het kopen aangeeft hoeveel nominaal er in ieder geval kan worden gekocht. Kleine bedragen kunnen ook in obligaties worden belegd als de minimale coupure € 1.000 is en de obligatieprijs bijvoorbeeld € 10,00. Dan moet je € 100,00 betalen voor          € 1.000.

Duur     
Voor obligaties beschrijft de looptijd de gemiddelde periode van kapitaaltoezegging. Vanwege de meestal jaarlijkse rentebetalingen wordt de kapitaalverbintenisperiode verkort, omdat kapitaal al naar de belegger stroomt via de rentebetaling. Het renterisico kan worden berekend met de looptijd.

 

Uitleg van termen coupon

De term coupon komt uit het Frans en betekent “cut” of “cut out”. Obligaties en aandelen bestonden vroeger uit akten en vellen papier met veel coupons, die konden worden gescheiden van elkaar om een deel van de winst terug te betalen. In het geval van aandelen was dit vroeger hetzelfde.