Veel volwassen Belgen gebruiken allerlei bankproducten en maken van diverse financiële diensten gretig gebruik. Ondanks dat blijkt ongeveer 50% van de Belgen maar weinig besef te hebben van wat ze nou werkelijk gebruiken. Het ontbreekt veel consumenten aan kennis. Dat blijkt na een bevraging van TopCompare.be. Opvallend is het dat met name vrouwen en jongeren zelfkritisch zijn. Dat wil zeggen dat deze groep denkt dat ze te weinig weten over financiële producten en bankzaken. Overigens deden er aan het onderzoek in totaal 1139 Belgen mee aan de bevraging van van TopCompare.be. Het onderzoek is representatief voor de totale Belgische bevolking.

Een gevaarlijk gebrek aan kennis?

Meer dan 40% (43%) is er niet zeker van dat het voldoende kennis heeft van financiële diensten en producten van banken. Een klein aantal Belgen denkt wel goed op de hoogte te zijn over bankproducten en financiële diensten. Is dit gebrek aan kennis gevaarlijk? En hoe komt het dat zo weinig Belgen van zichzelf denken dat ze onvoldoende kennis hebben? Dat laatste zou kunnen worden verklaard door het gegeven dat men ontevreden is met de informatievoorziening van financiële instellingen. 22% van de consumenten vind namelijk dat banken tekort schieten in advisering of het verstrekken van informatie en uitleg. Ongeveer 60% van de ondervraagden denkt echter dat banken wel voldoende informeren en adviseren.

Mannen zekerder over hun financiële kennis dan vrouwen

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Ook voor wat betreft de zekerheid over hun kennis op financieel gebied. Zo voelen mannen zich veel zekerder over hun kennis over bankzaken dan vrouwen. Zo vindt 32% van de mannen dat ze onvoldoende kennis hebben tegenover 53% van de vrouwen. Mannen maken vaker beslissingen op financieel gebied dan vrouwen (10% vaker).

Meer zelfvertrouwen bij het ouder worden

Hoe oud ben jij? Wat je leeftijd is dat zegt namelijk iets over jouw ‘financiële zelfvertrouwen’. Het blijkt na de ondervraging door TopCompare.be dat het zelfvertrouwen toeneemt naarmate men ouder wordt. 28% van de 50-jarige (of ouder) ondervraagden zegt namelijk veel over bankproducten / financiële diensten te weten. Bij ondervraagden van 35 tot 50 jaar is dit stukken minder. Natuurlijk, het spreekt voor zich dat jongeren nog moeten leren. En dat ouderen kennis opbouwen. Maar wellicht kan het onderwijs hier op inspelen. En moeten financiële instellingen zich over deze doelgroep ontfermen.


Hoeveel kennis heeft u?

Bij het aangaan van financiële verplichtingen is het belangrijk om u eerst goed in te lezen. Weet wat voor overeenkomst u aangaat. Heb kennis van het product. Bij vragen en onduidelijkheid raden we u aan om altijd contact op te nemen met de bank. Schulden en problemen ontstaan vaak door een gebrek aan kennis!

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be