Sinds kort kan onze overheid gratis geld lenen. Maar wat betekent dat voor u als ondernemer of consument? Gaat u daar iets van merken? Sinds juli 2019 kan de staat gedurende 10 jaar gratis lenen. Zo zijn de rendementen op alle staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar gedaald tot onder de nulgrens.

De nulgrens, wat houdt dat in?

De nulgrens betekent voor een belegger, die obligaties van de Belgische overheid opkoopt, dat hij de aankomende 10 jaar geld moet toeleggen in plaats van dat hij rente ontvangt van de staat. En dat is het geval indien de obligatiekoers stijgt. In dat geval dalen de rentes omdat er meer vraag is naar staatsobligaties.
Gevolgen voor de schatkist?

Dat de rentes zo sterk zijn gedaald hoeft niet te betekenen dat de overheid er direct van profiteert. Dat is pas het geval indien er nieuwe obligaties worden vrijgegeven.

Gevolgen voor u als spaarder?

Het feit dat de overheid voor het eerst gratis geld kan lenen, heeft dat gevolgen voor u als spaarder? Ook in dit geval heeft de negatieve rente vooralsnog geen tot nauwelijks gevolgen voor de hoogte van de spaarrentes. Hoe dat komt? De rente op staatsobligaties is bepaald op de lange termijn, terwijl de rentes op spaarboeken zijn bepaald op de korte- en/of middellange termijn. Tevens is de spaarrente al historisch laag aangezien deze is verlaagd naar 0,11 procent (dit is tevens het wettelijk minimum).


Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be