Er worden op de markt verschillende manieren aangeboden om geld te lenen.

Uiteraard kunt u hiervoor in eerste instantie een beroep doen op de  diensten van een bank. In bepaalde gevallen is dit echter geen optie (meer). Zo kunt u bijvoorbeeld op de zwarte lijst staan of heeft u mogelijks reeds bepaalde kredieten lopen waardoor een bank u geen extra financiering meer zal willen verstrekken. In dat geval is het mogelijk dat u op zoek gaat naar alternatieve vormen van geld lenen. Eén van de opties waar u dan over beschikt is onderhands geld lenen bij vrienden of familie. Wij hebben de pro’s en contra’s  van deze manier van geld lenen hieronder voor u op een rijtje gezet.

Wat is een onderhandse lening?

Bij een onderhandse lening is er sprake van een lening die wordt verstrekt door een niet gespecialiseerde financiële instelling. In het merendeel van de gevallen gaat het hierbij dan om een bekende van de kredietnemer. Klassieke voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

  • De ouders van de (potentiële) kredietnemer;
  • Eén van de vrienden of kennissen van de persoon die geld wil lenen;
  • Eén van de andere familieleden;

Onderhands geld lenen is eenvoudiger dan een beroep moeten doen op een financiële instelling. Dit uiteraard omdat er in principe geen voorafgaande krediettoetsing voor is vereist. In het bijzonder voor mensen die snel nood hebben aan (extra) geld kan dit dan ook een interessante optie zijn.

Op welke voordelen kunt u rekenen bij een onderhandse lening?

De onderhandse lening is een kredietvorm die vooral de voorbije jaren stelselmatig populairder is geworden. Dat is niet in het minst te wijten aan het feit dat banken steeds strengere voorwaarden zijn gaan hanteren voor het verstrekken van een lening. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat veel mensen niet langer aan de vooropgestelde vereisten kunnen voldoen met alle gevolgen van dien.

Het afsluiten van een onderhandse lening gebeurt buiten het traditionele financiële stelsel. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen controle van de kredietwaardigheid van de kredietnemer moet worden uitgevoerd. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het zo dat een vriend of familielid zich immers doorgaans wat flexibeler kan opstellen wanneer er even sprake is van een minder gunstige financiële situatie met mogelijks een verlaagde afbetalingscapaciteit als gevolg.

Onderhands geld lenen kan bovendien een zeer interessante optie zijn wanneer er op (zeer) korte termijn nood is aan extra financiële middelen. Het aanvragen van een traditioneel krediet zorgt er immers voor dat er doorgaans sprake is van een behoorlijke aanvraagtermijn. Wanneer u het geld meteen nodig heeft is dit dus eigenlijk geen oplossing. In dat geval kan onderhands geld lenen bij een vriend of een familielid u meteen een uitweg bieden uit een potentieel vervelende situatie.

Zijn er ook redenen om het toch maar niet te doen?

Er zijn zeker niet alleen maar voordelen verbonden aan de keuze voor een onderhandse lening. Het is en blijft uiteraard een manier van geld lenen bij een vriend of een familielid. Dit betekent dat de band waar jullie over beschikken altijd op het spel zal komen te staan. Wanneer een persoon een kredietovereenkomst aangaat met een bank betreft het eigenlijk een onbekende derde partij. Bovendien wordt alles in de praktijk vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waardoor er eigenlijk nooit discussie kan ontstaan over de voorwaarden van het krediet. Wanneer er sprake is van een onderhandse lening is dat niet het geval. Niet zelden is het immers zo dat er bij een dergelijke financiering louter en alleen sprake is van een mondelinge overeenkomst… en daar beginnen de problemen. Wilt u het risico om geconfronteerd te worden met dergelijke problemen het hoofd kunnen bieden? Dan is minstens zorgen voor een schriftelijke overeenkomst een vereiste.

Er is echter nog een tweede probleem. Wanneer u de keuze maakt om een lening aan te vragen bij een gespecialiseerde financiële instelling weet u dat het bedrijf geen problemen zal krijgen met haar solvabiliteit. Is dat wel het geval? Dan hoeft u zich daar geen zorgen om te maken. U heeft immers een overeenkomst waarin de afbetalingsvoorwaarden voor uw lening staan gespecifieerd. Dat wordt een ander verhaal wanneer het gaat om een familielid of een vriend of vriendin. Wat namelijk wanneer deze persoon plots in financieel woelig vaarwater terecht komt? Kunt u dan lijdzaam toezien hoe die persoon zich de afgrond in stort terwijl u hem of haar nog geld moet terugbetalen? Onderhands geld lenen leidt in zeer veel situaties tot vervelende problemen waar u niet alleen uzelf, maar ook de vriend of het familielid ongetwijfeld voor zult willen behoeden.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be