Bij het afsluiten van een nieuwe lening zal je gevraagd worden een kredietovereenkomst te tekenen. Vaak gaan consumenten ervan uit, dat deze aansluiten bij hetgeen hen verteld is tijdens eerdere gesprekken. Toch doe je er verstandig aan deze overeenkomst rustig door te nemen, alvorens je deze ondertekent. Je wilt immers voorkomen dat er vervelende situaties ontstaan, op het moment dat er iets fout gaat bij de aflossing van de lening. In dit artikel lees je meer over hetgeen waarop je dient te letten bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst.

Let op: standaard wordt een kredietovereenkomst in twee identieke exemplaren opgemaakt! Een van beide exemplaren krijg je doorgaans zelf. De ander is bedoeld voor de kredietverstrekker.

Onderscheid tussen verschillende soorten leningen

Er bestaan verschillende soorten leningen. Ieder van deze leningen heeft een eigen kredietovereenkomst, die ondertekend moet worden. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen een consumentenkrediet en een hypotheek (ook wel: hypothecaire lening of woonkrediet). Het consumentenkrediet bestaat in twee vormen: een flexibele lening en een lening op afbetaling. Bij een flexibele lening kan het geleende bedrag wijzigen. Denk aan een kredietkaart. In het geval van een lening op afbetaling gaat het om een vast, maar relatief klein bedrag wat geleend wordt.

Onderdelen van de kredietovereenkomst

Een kredietovereenkomst moeten standaard een aantal vaste elementen worden opgenomen. Onderstaand vind je hier een overzicht van:

– Welk type krediet is er afgesloten?
– Wat zijn de gegevens van de kredietverstrekker en de aanvrager?
– Welke waarborgsom is afgesproken?
– Hoe hoog is de boete, als je niet tijdig betaalt?
– Welke procedures gelden er, als de lening versneld wordt afgelost?
– Welke vergoedingen dienen hierbij betaald te worden?
– Hoe gaat het stopzetten van het contract in z’n werk?
– Hoe kunnen klachten kenbaar gemaakt worden?
– Heb ik het recht om binnen 14 dagen na ondertekening zonder reden af te zien van het contract?Andere informatie, die niet mag ontbreken:

– Het geleende bedrag;
– De afbetalingsperiode;
– De voorwaarden voor de afbetaling;
– Het jaarlijkse rentepercentage;
– De aflossingstabel waarin de maandelijkse terugbetalingen opgenomen zijn;
– De debetrentevoet;
– Het JKP.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be