Hoe kan u achterhalen of een overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten? En hoe doet u aangifte wanneer iemand is overleden? Op deze 2 vragen geven we u hieronder een antwoord.

Indien er een dierbare is overleden, dan belt u altijd als eerste de huisarts op. Alleen hij kan een verklaring afgeven van overlijden en niemand anders. In het ziekenhuis zal een dienstdoende arts de verklaring overleggen. Zonder verklaring van overlijden is het niet mogelijk om aangifte te doen bij de gemeente. U hebt dus de verklaring nodig om de overledene te laten cremeren of begraven. Overigens nemen de meeste uitvaartondernemers dit graag voor u uit handen. Informeer daarvoor even bij uw eigen uitvaartverzorger.Tip: Maak een kopie van de verklaring/akte van overlijden! Dit kan van pas komen indien u bijvoorbeeld abonnementen moet opzeggen of contracten moet laten ontbinden. De originele akte bewaart u zelf en deze geeft u nooit weg.

Wat heeft de overledene zelf geregeld?

De kans is groot dat de overledene voor zijn sterven zelf al veel heeft geregeld. In het beste geval hoeft u weinig te doen. Zoek bijvoorbeeld uit of de overledene een adressenlijst heeft waarop de adressen staan van alle personen naar wie de rouwkaarten verzonden moeten worden. Ga ook na of er een testament is opgemaakt. Tevens is het natuurlijk belangrijk dat u nagaat of de overledene een uitvaartverzekering had (of een soortgelijke financiële regeling). Neem contact op met andere nabestaanden (en met de uitvaartverzorger) zodat u kunt achterhalen of er wensen zijn besproken die niet op papier staan.Hoe achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had?

Kunt u er niet achterkomen of de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten omdat u geen polisblad kan vinden? In dat geval kunt u gewoon contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars. Dien daarvoor een aanvraag in op hun website. Het Verbond van Verzekeraars zoekt dit dan voor u uit. Zij gaan bij alle verzekeraars (die zich bij dit verbond hebben aangesloten) na of de overledene verzekerd was.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be