Hoeveel kan ik lenen voor een huis?

Iedereen die geld wil lenen voor een huis zal er doorgaans voor kiezen om gebruik te maken van een hypothecaire lening. Deze kredietvorm maakt het namelijk mogelijk om erg veel geld te lenen voor een zeer lange periode. Niet zelden worden door middel van een dergelijk krediet een bedrag geleend van ettelijke honderdduizenden euro’s. Het is daarnaast ook nog eens mogelijk om een hypothecair krediet op verschillende manieren af te sluiten. U kunt kiezen voor een gewone hypothecaire lening waarbij er maandelijks van het geleende bedrag wordt afbetaald, maar het is eveneens mogelijk om bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypothecaire lening af te sluiten. Deze laatste is vooral interessant omdat u slechts maandelijkse intresten zult moeten betalen waardoor het bedrag dat u nodig heeft veel lager komt te liggen. Anderzijds zorgt deze kredietvorm er wel voor dat er niets van het geleende bedrag wordt afgelost. Ook geld lenen voor een huis? Lees dan zeker eens dit artikel!

Hoeveel inkomen ontvangt u maandelijks?

De eerste vraag die mensen zich moeten stellen wanneer ze geld willen lenen voor de aankoop van een huis is hoeveel inkomen ze iedere maand hebben. Op basis van het inkomen zal de bank immers een eerste indicatie geven van het bedrag dat de kredietnemer precies kan lenen. U dient er altijd rekening mee te houden dat u niet het volledige bedrag van uw inkomen kan gebruiken om een lening af te betalen, in tegendeel zelfs. De bank verbindt hier tegenwoordig enkele aanzienlijke eisen aan. Wanneer u een hypothecaire lening wil afbetalen moet u ten allen tijde de beschikking hebben over een bedrag van minimum 1000 euro. Dat bedrag moet vrij beschikbaar zijn na aflossing van uw lening. Met andere woorden, wanneer u over een maandelijks inkomen beschikt van 1800 euro zult u 1800 – 1000 euro = 800 euro kunnen gebruiken voor het afbetalen van een hypothecaire lening. Het is eventueel mogelijk dat bepaalde banken deze regels nog verstrengen en een hoger vrij beschikbaar bedrag hanteren. Over het algemeen kunt u echter uitgaan van een bedrag van 1000 euro.

Eigen inbreng in een huis

Het is voor mensen die een huis willen kopen steeds aan te raden om een eigen inbreng te doen in het huis van hun keuze. Uiteraard moet dat financieel mogelijk zijn, maar het zorgt er wel voor dat enerzijds de kostprijs van de lening wordt verlaagd terwijl anderzijds ook de maandelijkse aflossingen worden verlaagd. Dat is bijzonder interessant en vaak ook essentieel. De meeste banken eisen tegenwoordig dat er op z’n minst een kleine eigen inbreng plaatsvindt. Is dat niet mogelijk, dan kan de bank het verstrekken van de lening weigeren. In een andere situatie zal de bank de lening eventueel alsnog willen toestaan, maar uitsluitend voor een hogere kostprijs. Let op, het prijskaartje van een hypothecaire lening mag sowieso al nooit onderschat worden. Deze nog verder verhogen is dus absoluut geen goed idee. Hou daarom als kredietnemer steeds rekening met een eigen inbreng wanneer u een huis wenst te kopen.

Waarborgen van derden

Tot slot komt het steeds vaker voor dat bijvoorbeeld de ouders mee tekenen voor de hypothecaire lening van hun kinderen. Dat kan interessant zijn omwille van twee redenen. Op die manier kan het bedrag dat u wenst te lenen worden verhoogd terwijl ook de kostprijs zal worden beperkt. De bank beschikt in dit geval immers over een aanvullende waarborg waardoor het risico kleiner wordt. Let wel, een dergelijke waarborg zorgt er voor dat het risico voor de kredietnemer en diens ouders nog groter wordt. Denk dus altijd heel goed na vooraleer een dergelijke waarborg te laten ondertekenen. Gaat het aflossen van uw hypothecaire lening fout, dan kunnen u en uw ouders mogelijks heel veel verliezen.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be