De regering voorziet een slimme indexsprong in 2015 van 2 procent. ‘Slim’ omdat er sociale correcties zouden zijn voor de laagste lonen en uitkeringen. Maar wat betekent dat voor uw loon?

Door de automatische loonindexering worden de lonen aangepast aan de levensduurte. Met een indexsprong wordt die aanpassing overgeslagen, waardoor u een stukje van uw koopkracht verliest.  Anderzijds is er geen stijging van de loonkost voor de werkgever. ‘Die ingreep is in zekere zin cumulatief. Een latere indexering wordt toegepast op het behouden niet-geïndexeerde loon’, zegt Geert Vermeir van SD Worx.

Modaliteiten

De modaliteiten en timing zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om een indexsprong van 2 procent. ‘De vorige indexsprongen dateren van 1984-1986. Toen werden de lonen driemaal niet aangepast tot telkens 2 procent in de indexering werd overgeslagen’, zegt Vermeir. Wanneer en hoe het loon geïndexeerd wordt verschilt naargelang de sector. Soms is er een maandelijkse of tweemaandelijkse loonaanpassing. Eén indexering overslaan zou slechts een hele kleine impact hebben. In andere sectoren is er geen vast tijdstip voor indexering, maar gebeurt de loonaanpassing pas als er bijvoorbeeld 2 procent verschil is.

Timing

Ook de timing wordt cruciaal. De lage inflatie zorgt ervoor dat er momenteel in sommige sectoren er een negatieve indexering is. Volgens prognoses van SD Worx zal het loon van de zo’n 400.000 bedienden in januari met 0,07 procent achteruit gaan. Een indexsprong om de loonkosten te drukken, heeft echter pas zin bij een verhoging van de lonen.

Wat kost het u?

Aan de indexering verliest u niet echt geld. U loopt wel een verhoging van uw loon mis. Wie bijvoorbeeld een maandelijks brutoloon van 3.000 euro heeft, mist bij het overslaan van een indexering met 2 procent 60 euro bruto per maand of zo’n 30 euro netto.

Bron: tijd.be

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be