Renteaftrek voor Belgen die in Nederland wonen

Belgen die in Nederland wonen kunnen profiteren van het Nederlandse belastingstelsel. Zo heeft u in bepaalde gevallen recht op renteaftrek. In Nederland gelden daarvoor andere regels dan in België. Bij een verhuizing naar Nederland moet u een Nederlandse bankrekeningnummer aanvragen en tevens in Nederland de aangifte voor de belasting doen. Pas dan kan u profiteren van de hypotheekrenteaftrek en de renteaftrek voor bepaalde leningen. Voor Belgen zijn de belastingheffingen in Nederland veel gunstiger. En tevens vallen de aankoopkosten van een eigen woning in Nederland lager uit. Overigens mag u gewoon in België blijven werken om te kunnen profiteren van het gunstiger belastingklimaat in Nederland!

Nederland is een belastingparadijs voor Belgen

Het zou natuurlijk prachtig zijn wanneer de rentes van leningen altijd aftrekbaar zouden zijn. In veel gevallen zou het dan lonend zijn om geld te lenen voor een aankoop in plaats van daarvoor te sparen. Nederland is voor Belgen dan wel een waar belastingparadijs, toch heeft de Nederlandse overheid natuurlijk een aantal beperkingen gesteld. Zo kunt u in Nederland nooit de rente aftrekken voor een gedeelte van een lening waarmee u consumentengoederen zoals meubels of apparatuur koopt. Het komt er op neer dat u alleen de rente mag aftrekken voor het gedeelte dat behoort tot uw ‘eigenwoningschuld’… Met andere woorden: U mag de rente als Belg woonachtig in Nederland aftrekken voor een lening of een hypotheek die u hebt afgesloten voor één van de volgende zaken:

Renteaftrek mogelijk voor Belgen die in Nederland wonen…

  • …voor de financiering/aankoop van een eigen woning.
  • …voor het plegen van onderhoud aan of een verbouwing van uw eigen woning.
  • …voor afkoop van opstal, een z.g. ‘beklemming’ of voor het afkopen van de rechten van erfpacht.
  • …voor eenmalige financieringskosten.

Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek?

Voor de meeste eigenwoningbezitters zijn de regels en mogelijkheden omtrent de hypotheekrenteaftrek wel duidelijk. U mag namelijk de hypotheekrente vrijwel altijd van uw belastbaar inkomen (en wel in Box 1) aftrekken, dus ook als u in België werkt maar in Nederland een woning hebt gekocht. Onduidelijk is het echter voor veel mensen hoe het precies zit met de persoonlijke lening rente. Is de rente van persoonlijke leningen aftrekbaar? Wanneer wel en wanneer niet? In dit artikel komt u daar achter. Leest u dus vooral hieronder verder.

BENL - Personal Loan - CTA 1 - 728x90

Is de rente van uw persoonlijke lening eigenlijk aftrekbaar?

De vraag of de rente van uw persoonlijke lening aftrekbaar is zullen we hier beantwoorden. Als deze rente aftrekbaar is dan is deze meestal niet aftrekbaar in Box 1. Echter, hier is wel een uitzondering op. Want gebruikt u deze lening voor een verbouwing van uw woning, voor onderhoudswerkzaamheden of de aankoop van een eigen woning, dan mag u deze leenrente wél weer van uw belastbaar inkomen in Box 1 aftrekken. Het totale leenbedrag moet dan wel tot uw eigenwoningschuld behoren. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.

Cofidis:
BENL - Personal Loan - 728x90

Nieuw sanitair of keuken en aftrekbare rente

Een nieuwe badkamer, toilet of keuken behoort tot de niet-verplaatsbare goederen. Daarmee bedoelen we dat u bij een nieuwe keuken of badkamer daadwerkelijk een verbetering aanbrengt. Anders dan met verplaatsbare goederen zoals meubels, is het in dit geval wel mogelijk om renteaftrek toe te passen. U moet dan wel het geleende bedrag in zijn totaal spenderen aan een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet.

Nederlandse persoonlijke lening ook aftrekken in Box 3

Naast de mogelijkheid om de rente van de lening in Box 1 van uw belastbaar inkomen af te trekken, is het ook mogelijk om de persoonlijke lening in Box 3 af te trekken. Zoals u wellicht weet wordt in Box 3 uw eigen vermogen belast. Dit vermogen kan uit bijvoorbeeld eigen spaargeld of beleggingen bestaan. Waaraan moet u dan voldoen? Als u schulden heeft (bij het afsluiten van een lening steekt u zich in de schulden) dan is het mogelijk om deze van uw eigen vermogen af te trekken. Dat kan alleen indien u minimaal €3.000 leent. Voor meer info over het aftrekken van deze schulden van uw eigen vermogen raden we u aan om de website van de Nederlandse Belastingdienst te raadplegen.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be