In totaal zijn er, volgens de VMSW (dit is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en het Vlaams Woningsfonds, exact 4526 sociale leningen verstrekt in 2019. Dat zijn er veel minder dan in het voorgaande jaar (4618 exact). Opvallend is dat er echter wel in totaal meer geld in 2019 werd geleend dan in 2018 (plus minus 781 miljoen euro). In 2018 werd er namelijk voor in totaal 769 miljoen euro aan sociale leningen verstrekt.

Waar komt de daling vandaan?

Natuurlijk komt de daling van het aantal aangevraagde sociale leningen ergens vandaan. Tine Hendrickx, woordvoerder van VMSW, geeft aan op HLN.be dat de daling wordt veroorzaakt doordat er minder leningen voor sociale koopwoningen zijn verstrekt.

Sociale lening alleen voor mensen die het nodig hebben

De sociale lening is in het leven geroepen voor Belgen die het écht nodig hebben. Zij kunnen vaak niet op een andere manier, via een bank, geld lenen. Nu er minder van deze sociale leningen worden aangevraagd, zou je kunnen concluderen dat minder mensen afhankelijk zijn geworden van deze speciale lening. M.a.w.: De toegevoegde waarde ervan is minder geworden. Wel wordt volgens de minister van Wonen, Matthias Diependaele, de lening nog steeds goed gevonden. Dat er minder leningen worden aangevraagd kan ook komen doordat de rente van 2% niet in verhouding staat met de marktrente. De minister geeft aan dat de rente op sociale leningen wellicht nog verder kan zakken, richting de marktrente.


Wat is een sociale lening precies?

Uitleg sociale lening: Wel eens over een sociale lening gehoord? Dit is een krediet waarvoor sommige Belgen in aanmerking komen. Wat is een sociale lening? Met deze lening is het voor Belgen die een beperkt inkomen hebben mogelijk om toch een krediet af te sluiten. Deze mensen kunnen vaak niet op een gangbare wijze een krediet aangaan en dankzij deze sociale lening is het toch mogelijk om te renoveren, te verbouwen of zelfs een woning aan te kopen. Aanvragers profiteren van gunstige leenvoorwaarden en voorheen ook van een voordelige rentevoet.

Voorwaarden:

Wilt u een sociale lening aanvragen, dan zult u wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden kunnen overigens verschillen per gewest. Zo kent het Vlaams Gewest de sociale lening toe aan alleen gezinnen of alleenstaanden met een beperkt inkomen. Terwijl in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleenstaanden met een beperkt inkomen dit sociale krediet niet kunnen aanvragen. Informeer bij uw gemeente wat er zoal mogelijk is.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be