8 misverstanden over alternatieve beleggingen

Alternatieve beleggingen zouden risicovol zijn, slecht verhandelbaar, exotisch en alleen bedoeld voor zeer vermogende mensen. De realiteit is dat de categorie in iedere beleggingsportefeuille past, en voor iedere belegger binnen bereik is.

Als financiële crisis voor één inzicht heeft gezorgd dan is het wel dat beleggers niet zo goed gespreid waren als gedacht. Een zo rijk mogelijk spreiding wordt verkregen met een blootstelling aan zoveel mogelijk beleggingscategorieën, die niet sterk correleren. Om die reden horen alternatieve beleggingen zoals infrastructuur, grondstoffen, private equity, hedgefondsen en vastgoed ook thuis in de beleggingsportefeuille. Dit type beleggingen is echter met veel misverstanden omgeven. We zetten de belangrijkste op een rij.

Misverstand 1: alternatieve beleggingen zijn een beleggingscategorie op zich

Alternatieve beleggingen kennen evenveel kleuren en tinten als een schilderspalet. Het gaat om een keur aan stijlen en beleggingen in meerdere financiële markten en belegging categorieën. Het verschil tussen beleggen in vastgoed, hedgefondsen en private equity is levensgroot. Dat geldt ook voor het verschil tussen ‘gewoon’ beleggen in aandelen of met behulp van een long/shortstrategie, waarbij op zowel koersstijgingen als –dalingen ingespeeld wordt.

Misverstand 2: alternatieve beleggingen zijn alleen bedoeld voor de rijken der aarde

Het klopt dat vermogende beleggers veelvuldig gebruik maken van de categorie, maar particuliere beleggers hebben dankzij de opkomst van beleggingsfondsen beter dan ooit toegang tot alternatieve beleggingen. Een blik op het aanbod ETF’s van iShares dat zich richt op deze alternatieve beleggingen leert dat het aanbod reikt van grondstoffen, infrastructuur, vastgoed, private equity (beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven) tot en met Islamitische beleggingen, die voldoen aan de principes van de Shariah.

Misverstand 3: alternatieve beleggingen zijn volatieler dan obligaties en aandelen

De prijzen van sommige alternatieve beleggingen, zoals grondstoffen, zijn beweeglijker dan die van aandelen en obligaties. Toch kenden in de periode 1998 – 2012 hadden alternatieve beleggingen een vergelijkbaar of zelfs hoger rendement dan aandelen, dat voor het gros met een lagere volatiliteit ging gepaard. Door de lage correlatie met aandelen en obligaties kunnen alternatieve beleggingen niet alleen meer spreiding realiseren; de categorie heeft dus ook het potentieel om de volatiliteit in de portfolio terug te brengen.

Misverstand 4: alternatieve beleggingen maken gebruik van derivaten en daardoor nemen risico’s toe

Derivaten worden bij veel soorten beleggingen gebruikt om risico’s te bedwingen of af te dekken. Ook veel aandelen- en obligatiefondsen maken er gebruik van. Soms is het goedkoper en efficiënter om termijncontracten te kopen dan om daadwerkelijk valuta of grondstoffen aan te schaffen. Het gebruik van derivatenan sich zorgt niet ervoor dat risico’s toenemen, maar wie twijfelt kan te rade gaan bij een financieel adviseur.

Misverstand 5: beleggers in alternatives kunnen niet bij hun geld

Over het algemeen geldt dat alternatieve beleggingen meer illiquide zijn dan effecten, maar de mate waarin hangt af van waarin precies is belegd. Bovendien heeft de komst van ETF’s (indextrackers) die op elk gewenst moment op de beurs verhandeld kunnen worden de liquiditeit sterk verbeterd.

Misverstand 6: alternatieve beleggingen presteren altijd beter dan aandelen

Net als aandelen en obligaties staan alternatieve beleggingen bloot aan bepaalde risico’s. Daardoor presteert de categorie in sommige periodes beter en in sommige slechter. Een goed geconstrueerde portefeuille met een optimaal gespreid mandje met alternatieve beleggingen kan op termijn dezelfde rendementen opleveren als aandelen, met dezelfde of lagere volatiliteit. Alternatieve beleggingen bewegen zich bovendien contrair aan aandelenmarkten.

Misverstand 7: beleggen in één hedgefonds of private equityfonds zorgt voor een goede spreiding 

Net zo goed als het onmogelijk is om met één aandeel spreiding te realiseren, is het aanhangen van één alternatieve strategie niet afdoende. Mogelijk zijn beleggers daardoor beter gespreid, maar het risico kan toenemen vanwege een geconcentreerde blootstelling. Het verdient de aanbeveling om te kiezen voor een brede waaier aan alternatieve beleggingen.

Misverstand 8: tijdens de financiële crisis lieten alternatieve beleggingen het afweten

Onder druk wordt alles vloeibaar. Ook alternatieve beleggingen ontkwamen niet aan de malaise na de val van Lehman Brothers, maar lieten over het algemeen betere prestaties zien dan traditionele beleggingen. In de periode augustus 2008 tot februari 2009 daalde bijvoorbeeld de graadmeter voor hedgefondsen, de HFRI Fund Weighted Composite Index, met bijna 16%, terwijl de S&P 500 Index bijna 42% inleverde. Daardoor herstelde deze index ook sneller.

Bron: Telegraaf

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be