Als u regelmatig iets leest over aandelen, af en toe de financiële wereld een beetje volgt en bijhoud wat er op de beurzen gebeurt dan heeft u vast ook al eens wat vaker gehoord over opties, maar wat zijn dat eigenlijk?

Wat kan men ermee? Hoe werken ze, welke gevaren zijn er en is het veilig om te beleggen in opties? Wij leggen alles hier aan u uit. Opties genieten al enige tientallen jaren een toenemende populariteit in de particuliere sector, maar er kleven behalve voordelen ook gevaren aan, waar we u zeker op gaan wijzen.

Wat u moet weten
Opties zijn een financieel product waarmee de koper op een bepaald moment de mogelijkheid krijgt om een product te kopen tegen een vaste onderliggende waarde. Bij het kopen van een optie is het betalen van een zogenaamde optiepremie verschuldigd. De premie wordt dan betaald aan de stille houder, d.w.z. de uitgever van de optie. De hoogte van de optiepremie wordt vooraf bepaald door de twee factoren intrinsieke waarde en reële waarde.

Wat zijn opties?
Optie behoren tot de groep derivaten en hun waarde is afgeleid van een bepaald basisproduct. Het basisproduct kan aandelen, obligaties, grondstoffen, valutaparen en soortgelijke financiële producten zijn. Door een optie te kopen, koopt u het recht om een bepaald waardemiddel op een bepaald moment en tegen een vooraf gedefinieerde prijs te kopen of te verkopen.

De uitoefendatum ligt dus in de toekomst. Daarom worden optietransacties vaak termijntransacties genoemd. Het belangrijkste kenmerk van opties hier is dat bij de aankoop van de optie alleen het recht om te kopen of te verkopen wordt verworven, maar niet de verplichting om deze optie uit te voeren.

Hoe werken opties?
Opties zijn complexe financiële producten. Om het concept van opties beter te begrijpen, wijden we ons daarom vooraf aan hun basiswerking. Wanneer u een optie koopt, gaat u een contract aan met een optieverkoper of stille eigenaar die garandeert dat u uw optie kunt uitvoeren.

De optieverkoper krijgt er een optiepremie voor terug. De optiepremie is altijd verschuldigd, ongeacht of u de optie uitvoert of niet. Als u bijvoorbeeld een optie koopt op een aandeel met een uitoefenprijs van € 100, voert u de optie uit als de uitoefenprijs stijgt tot meer dan € 100 op het moment van uitvoering. Als het desbetreffende waardemiddel daalt, koopt u het aandeel op de kapitaalmarkt en laat u de optie vervallen.

Waar worden opties verhandeld?
Opties worden verhandeld op de optiebeurs in Amsterdam of op de Chicago Board Options Exchange in de VS. De handel vindt plaats via gestandaardiseerde contracten met vaste onderliggende activa, vervaldata en uitoefenprijzen. Standaardisatie verhoogt de liquiditeit van de opties.

Call en Put Optie
Bij opties wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen een call- en een putoptie. Als ik ervan uitga dat een aandeel in de toekomst zal stijgen, koop ik een calloptie om in de toekomst de mogelijkheid te zullen hebben om dit aandeel goedkoper te kopen. In het tegenovergestelde geval, d.w.z. wanneer de prijzen dalen, koop ik een putoptie om het aandeel in de toekomst duurder te kunnen verkopen.

Hoe voer ik een optie uit?
Er zijn verschillende soorten opties die verschillen in hun manier van oefenen. Er zijn dus zogenaamde Europese, Amerikaanse en Bermuda-opties. Dit heeft niets te maken met geografie, want er zijn Europese opties in Amerika en Amerikaanse opties in Europa. Het verschil zit hem alleen in de tijd dat de optie mag draaien. Europese opties kunnen alleen worden uitgevoerd op de vervaldatum, d.w.z. aan het einde van hun looptijd. Amerikaanse opties kunnen daarentegen op elke handelsdag worden uitgevoerd voordat ze volwassen worden. Er zijn ook Bermuda-opties waarbij de optie op verschillende vooraf bepaalde tijdstippen kan worden getrokken.

Welke elementen zitten er in de optie?
Een van de belangrijkste elementen van een optie is de onderliggende waarde, die kan worden afgeleid uit aandelen, grondstoffen, valutaparen en soortgelijke financiële producten. Bovendien vereisen opties een uitoefenprijs waartegen het desbetreffende waardemiddel aan het einde van de looptijd kan worden gekocht of verkocht.

De looptijd van de optie speelt ook een belangrijke rol, omdat deze van invloed is op de prijs van de optie. De optieprijs is dus afhankelijk van de uitoefenprijs, de looptijd van de optie, de actuele prijs van het basisproduct en de rentevoet binnen de looptijd.

Daarnaast is er de zogenaamde optiepremie, die de optiekoper moet betalen aan de stille eigenaar (uitgever van de optie) om het recht op kopen of verkopen veilig te stellen.

De optiepremie
Wanneer je een optie koopt, moet je een optiepremie betalen. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de gehanteerde waarderingsmethode en is samengesteld uit de intrinsieke waarde en de reële waarde.

De intrinsieke waarde van een optie
Intrinsieke waarde is het verschil tussen de prijs van het desbetreffende waardemiddel en het desbetreffende waardemiddel zelf.

Berekening: Intrinsieke waarde = referentiehoeveelheid * (prijs van het desbetreffende waardemiddel– onderliggende waarde)

Als het desbetreffende waardemiddel bijvoorbeeld 80 euro is en de huidige beurskoers 100 euro, dan is de intrinsieke waarde van de optie 20 euro.

Om de optiepremie te bepalen, wordt nu de reële waarde aan deze waarde toegevoegd.

De tijdswaarde van een optie.
Het berekenen van de tijdswaarde is moeilijker dan het berekenen van de intrinsieke waarde omdat deze afhankelijk is van verschillende factoren.
In principe kan worden aangenomen dat de kans dat de prijs zich zal ontwikkelen ten gunste van de optiekoper toeneemt met toenemende looptijd.

Vanuit het oogpunt van de optiekoper is deze waarde dus een soort “hoopwaarde” en vanuit het oogpunt van de optieverkoper een “risicopremie”.

Als de koers van het aandeel nu bijvoorbeeld 100 euro is en de calloptie 110 euro, dan is de intrinsieke waarde 0. Je zou dus kunnen aannemen dat niemand deze optie zou kopen. Deze veronderstelling is echter niet correct, omdat speculanten erop kunnen gokken dat de aandelenkoers zal stijgen tot 110 euro of zelfs meer. Er zit dus een zekere hoop in de optie en die hoop heeft een prijs.

Een dergelijke optie zou goedkoop gewaardeerd zijn, maar zou nog steeds niet gratis beschikbaar zijn.

Voorbeeld: Optie op een stijgende prijs
Om een en ander te verduidelijken hebben we een voorbeeld wil een vleesfabriek die vlees wil inkopen van een boer tegen een bepaalde prijs.

Laten we aannemen dat de prijs van vlees momenteel op 4000 euro per ton staat. De vleesfabriek gaat ervan uit dat de prijs in de toekomst zal stijgen. Door een optie te kopen met een uitoefenprijs (strike) van 4000 euro kan het zich nu indekken tegen een stijgende prijs.

Door de optie te kopen, krijgt de vleesfabriek het recht om in de toekomst een ton vlees te kopen tegen een prijs van 4000 euro. Hiervoor moet de fabriek echter een optiepremie betalen.

De intrinsieke waarde is momenteel 0 (aangezien de uitoefenprijs onder de huidige prijs ligt) en de reële waarde is bijvoorbeeld 50 euro.

De tegenpartij van de vleesfabriek is de boer. Dit veronderstelt dat de prijs van vlees stabiel zal blijven, of zelfs zal dalen. De vleesfabriek betaalt nu aan de optie-uitgever, de boer, een optiepremie van 50 euro voor de optie. Daardoor heeft de boer een winst gemaakt van 50 euro.

Als bijvoorbeeld het desbetreffende waardemiddel in de toekomst stijgt naar 4500 euro, heeft de fabriek de mogelijkheid om de ton vlees van de boer te kopen voor 4000 euro. De boer moet dus goedkoper verkopen dan hij via de markt had kunnen doen.

Het verlies van de boeren is echter slechts 450 euro en geen 500 euro, aangezien de boer eerder de optiepremie van 5 euro ontving van de vleesfabriek.

Voorbeeld: Optie op een dalende prijs
Hoe ziet bovenstaand voorbeeld eruit bij een dalende prijs? Stel dat de prijs van vlees daalt naar 3500 euro. In dit geval laat de vleesfabriek zijn optie verlopen en koopt het vlees voor 3500 euro op de markt.

In dit scenario moet de boer zijn vlees ook op de markt verkopen voor 3500 euro. Wel heeft hij het voordeel dat hij eerder 50 euro optiepremie heeft gekregen van de vleesfabriek, wat op zijn beurt zijn verlies vermindert.

Resultaat
We hopen dat we je met dit artikel wat dichter bij het complexe onderwerp van opties hebben kunnen brengen. We hebben je het verschil tussen callopties en put opties uitgelegd en ook uitgelegd wat je ermee zou kunnen doen, hoe je er geld aan verdient en hoe ze werken.

 

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be