We kunnen niet anders dan vaststellen dat de cryptomarkt in haar geheel sinds de introductie van Bitcoin een bijzondere evolutie heeft doorgemaakt. Vandaag de dag is het dan ook zo dat heel wat beleggers ervoor kiezen om een stukje van hun kapitaal te gaan beleggen buiten de traditionele financiële markten. Daarvoor wordt dan in het bijzonder gekeken in de richting van crypto. In het bijzonder Bitcoin en Ethereum worden op dit vlak door beleggers en spaarders bestempeld als een relatief veilige haven. Dit voor alle duidelijkheid ondanks het uiteraard wel zeer volatiele karakter waarvan sprake is. De vraag die ook steeds vaker weerklinkt is of pensioensparen met crypto een echte optie kan zijn om te overwegen. Welke voor- en nadelen daaraan verbonden zijn laten we je zeer graag ontdekken door middel van de hieronder terug te vinden informatie.

Kan je pensioensparen met crypto?

In eerste instantie is de vraag die veel mensen zich stellen of het eigenlijk in de praktijk wel mogelijk is om aan pensioensparen te doen met crypto. Wanneer we dit echt heel concreet gaan maken moeten we eigenlijk stellen dat dit niet kan. Er is namelijk niet echt sprake van sparen in crypto, maar vooral van investeren in crypto. Dit lijkt in eerste instantie misschien min of meer hetzelfde te zijn, maar dat is het niet. Je dient er immers rekening mee te houden dat sparen vrijwel risicoloos is. Wanneer je geld op een spaarrekening plaatst zal je daarvoor in ruil een bescheiden rente ontvangen, maar je bent wel verzekerd van kapitaalsbehoud tot een bedrag van 100.000 euro per rekening. Bij crypto is er uiteraard geen sprake van een dergelijke regeling waardoor het risico standaard hoger is gelegen.

Welke voordelen zijn er hieraan verbonden?

Wil je dus met andere woorden pensioensparen met crypto? Dan kies je dus voor een bepaalde vorm van investeren of beleggen met alle risico’s van dien. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk worden vastgesteld dat er aan de keuze voor pensioensparen (of beleggen) met crypto ook een aantal niet onbelangrijke voordelen verbonden zijn, namelijk:

  1. De potentiële return on investment ligt ontzettend hoog;
  2. Het is mogelijk om een stuk van je kapitaal te beleggen buiten de traditionele markt;
  3. Je kan ook passief inkomen realiseren met een investering in crypto;

Voor heel veel mensen die willen beleggen voor hun pensioen geldt dat ze er de voorkeur aan geven om te gaan beleggen in assets die ook inkomsten kunnen produceren. Hierbij is het met andere woorden zo dat men niet persé genoodzaakt is om de aangekochte assets opnieuw te verkopen wanneer men een bepaalde winst wenst te verzilveren.

Een bekend voorbeeld hiervan zijn uiteraard de zogenaamde dividendaandelen. Dit gezegd hebbende geldt dit ook voor cryptomunten. Door ze te staken of door gebruik te maken van bepaalde DeFi-oplossingen is het eveneens mogelijk om te kunnen rekenen op een interessant passief rendement.

Investeren in één van de meest beloftevolle nieuwe assets

Hoe je het ook draait of keert, het lijkt er steeds vaker naar uit te zien dat de pijnpunten van de traditionele financiële markt een grote(re) impact kunnen gaan hebben op onze wereld. Alleen al omwille van deze reden is het dan ook op z’n minst de moeite waard om te overwegen om een stukje van je kapitaal dat je gaat sparen voor je pensioen buiten deze markt te houden. Dat is mogelijk door een stukje te investeren in bijvoorbeeld goud en zilver, maar daarnaast kan je ook opteren voor een investering in bijvoorbeeld crypto. Pensioensparen met crypto kan dan ook omwille van deze reden zeker een potentieel interessante keuze zijn om te overwegen.

Met welke nadelen moet je zeker rekening houden?

Investeren in volatiele, ongereguleerde assets zoals crypto brengt in de praktijk uiteraard altijd de nodige risico’s met zich mee. Dit is iets wat je nooit mag vergeten. Hierin schuilt dan ook het belangrijkste risico wanneer je van plan bent om op deze manier geld te gaan sparen of beleggen voor een belangrijke periode in je leven zoals je pensioen. Het laatste wat je namelijk zal willen is dat je er op de pensioenleeftijd achter komt dat je gespaarde vermogen grotendeels in rook is opgegaan.

Naast bovenstaande dien je, je bij pensioensparen met crypto ook bewust te zijn van de vergankelijkheid waar verschillende projecten (lees: altcoins) over beschikken. De veiligste manier om te sparen of belegen met crypto voor je pensioen is dan ook kijken in de richting van assets als Bitcoin en Ethereum. Dit uiteraard omdat dit de twee meest gevestigde waarden zijn binnen de cryptomarkt. Hou er tot slot eveneens rekening mee dat je bij beleggen in crypto voor je pensioen ook stil moet blijven staan bij de manier waarop je de cryptomunten gaat opslaan. In het bijzonder voor een dergelijke lange periode is en blijft een hardware wallet veruit de beste keuze. Op deze manier schakel je op z’n minst het risico uit van een exchange of centrale partij die failliet gaat of geconfronteerd wordt met een hack. Hou ook hier zeker en vast rekening mee.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be