Er lagen opnieuw heel wat mogelijke belastingen op kapitaal en roerende inkomsten op tafel, nadat deze de voorbije jaren al werden verhoogd. De factuur voor de kleine belegger valt gelukkig mee.

Terwijl ook de Belgische aandelenbelegger de herfststorm op de internationale beurzen moet doorstaan, is hij wel ontsnapt aan een fiscale orkaan. Het is natuurlijk niet aan een beleggingsblad om aan politiek te doen. Verre van zelfs. Maar anderzijds is het ook een waarheid als een koe dat de regering wel degelijk impact heeft op de financiële markten. Niet alleen door welk soort beleid dat er wordt gevoerd (bedrijfsvriendelijk of niet), maar ook en vooral op het vlak van fiscaliteit.

Een van de modewoorden in de politiek is de fameuze ‘Tax shift’ . De belasting op arbeid in ons land behoort tot de allerhoogste van de wereld. Daarmee vertellen we niks nieuws. Die ’tax shift’ houdt dan in dat we arbeid minder gaan belasten en meer consumptie, milieu, maar ook …. kapitaal. Dus al bij het begin van de vorige regering liggen er telkens nieuwe belastingen op kapitaal op de onderhandelingstafel.

Als we de tel niet zijn kwijt geraakt, krijgen we nu al voor de derde keer in enkele jaren een verhoging van de beurstaks. Deze keer gaat die taks van 0,25 naar 0,28 procent bij aan- en verkoop van aandelen. Of concreet bij een aankoop voor 1000 euro betaal je bovenop de transactiekosten nu niet langer 2,50 euro beurstaks maar 2,80 euro.

Een fiscale nieuwigheid van de nieuwe Zweedse coalitie is de invoering van de ‘doorkijktaks’. Er wordt een roerende voorheffing van 25 procent geheven op opbrengsten uit buitenlandse constructies, zoals familiale patrimoniumvennootschappen in Luxemburg. Ook aan de manier van belasten van het pensioensparen werd er een nieuwe wijziging doorgevoerd.

Een deel van de taks van 10 procent die je voorheen betaalde op 60-jarige leeftijd zal vervroegd worden geïnd. En wel door op het opgebouwde pensioenkapitaal eind dit jaar gedurende vijf jaar telkens 1 procent belasting af te houden. Op de leeftijd van 60 jaar gaat de taks dan wel van 10 naar 8 procent.

Geen meerwaardebelasting

De voorbije weken werd over zoveel meer andere ‘kapitaalbelastingen’ gesproken. Er werd gesproken over een meerwaardebelasting op aandelen (zonder aftrek van minwaarden). Al dan niet in de vorm van een ‘speculatietaks’ of dus enkel bij verkoop van aandelen binnen het jaar van de aankoop. Een systeem dat al bestaat voor vennootschappen.

Een andere piste was de verhoging van de roerende voorheffing. De vorige regering heeft even de piste van de ‘rijkentaks’ bewandeld, maar dan toch maar een globale verhoging van roerende voorheffing voor vastrentende beleggingen van 15 naar 25 procent doorgevoerd. Nu was er sprake van een nieuwe verhoging tot 27 procent. Maar die staat dus gelukkig allemaal niet in het regeerakkoord.

De globale balans is dus positief. Niet omwille van wat we hebben gekregen, maar wel om de nieuwe belastingen waar we aan zijn ontsnapt. Het is vooral een gevoel van opluchting dat overheerst. Gezien de hoogte van de overheidsschuld en de noodzaak naar een begroting in evenwicht te gaan, zal mikken op een nieuwe wet Cooreman-De Clercq, die het beleggen in aandelen niet bestraft, maar net stimuleert nog enige tijd een droom blijven. (DR)

Bron: Moneytalk.be

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be