We leven in een tijd waarin er ongelofelijk veel wordt gepraat over inflatie. Dit is dan ook iets wat het merendeel van de mensen op dit ogenblik bezighoudt. Dit omwille van verschillende redenen. In eerste instantie is er uiteraard het feit dat inflatie ervoor zorgt dat de kost van het leven omhoog gaat. Dit geldt in tegenstelling tot wat veel mensen vermoeden niet voor alles.

Op moment van schrijven is het bijvoorbeeld zo dat de gemiddelde aankoopprijs van schaaldieren, maar ook van smartphones (jawel, echt waar) lager is gelegen in vergelijking met een jaar geleden. Daar staat echter tegenover dat de prijzen van energie en olie de pan uit swingen. Gemiddeld gezien zorgt dit voor een aanzienlijke stijging van de woon- en leefkosten. Het lijkt er bovendien naar uit te zien dat hier niet snel verandering in zal komen. Wat moet u nu precies weten over inflatie en vooral hoe kunt u er zich tegen wapenen? Dat komt u te weten in dit blogartikel.

Hoe laat de inflatie zich precies voelen?

Inflatie is een verschijnsel dat zich laat voelen op tal van verschillende vlakken. Voor consumenten geldt dat ze dit voelen omdat de inflatie knaagt aan hun koopkracht. Voor bedrijven geldt dan weer dat ze de impact van inflatie merken doordat ze geconfronteerd worden met hogere (vaste) kosten die ze niet altijd zomaar door kunnen rekenen richting hun klanten. In het bijzonder dit laatste zorgt ervoor dat de winstverwachtingen van bedrijven onder druk kunnen komen staan waardoor inflatie ook een zekere grip kan krijgen op de beurs. Interessant is het inflatiespook dus allerminst. Dit niet alleen voor gewone consumenten, maar ook voor bedrijven evenals voor beleggers.

Wat doet inflatie met uw (spaar)geld?

De impact die inflatie in de praktijk heeft laat zich op verschillende manieren voelen. In eerste instantie zorgt ze ervoor dat het leven duurder wordt. De kostprijs van heel wat (basis)benodigdheden gaat danig de hoogte in waardoor mensen met het loon dat ze ontvangen minder kunnen kopen. Dat is echter niet de enige manier waarop inflatie zich laat voelen.

Op moment van schrijven is het zo dat we overal ter wereld nog steeds geconfronteerd worden met extreem lage spaarrentes. Deze zorgen ervoor dat het geld dat we op een spaarrekening parkeren nauwelijks nog iets opbrengt. Tegelijkertijd is het zo dat Belgen nog steeds vasthouden aan hun aloude gewoontes en dat is om toch te proberen periodiek geld opzij te zetten op een spaarrekening. Wanneer er echter sprake is van een inflatie van pakweg 5 procent betekent dit dat de 100 euro die u vorig jaar heeft gespaard op vandaag 5 euro minder waard is. Eigenlijk vertegenwoordigt die 100 euro van vorig jaar op vandaag dan ook nog slechts een koopkracht van 95 euro. Uw geld is dus zonder dat u dit eigenlijk ziet op uw rekening minder waard geworden.

Hoe kunt u zich wapenen tegen de impact van inflatie?

Ondertussen weten we dus dat niets doen met uw geld eigenlijk geen optie is. Althans niet wanneer u niet ten prooi wil vallen aan slinkende koopkracht. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag wat ze nu precies moeten gaan ondernemen. Veilige beleggingsproducten zoals bijvoorbeeld obligaties, maar ook bijvoorbeeld de populaire TAK21-spaarverzekeringen leveren op moment van schrijven nauwelijks rendement op. Dan maar alles richting de beurs sturen? Ook dat is niet altijd de beste keuze. Het is immers van belang om er rekening mee te houden dat u op deze manier wordt blootgesteld aan enkele niet onbelangrijke risico’s. Beleggen in bijvoorbeeld aandelen kan zeer lucratief zijn, maar het is ook mogelijk dat u daardoor geld verliest. Dat is niet echt de bedoeling.

De enige manier om u te wapenen tegen inflatie is ervoor zorgen dat uw vermogen aan het werk wordt gezet. De risico’s die u hierbij wenst te nemen zijn sterk afhankelijk van onder meer de beleggingshorizon waarover u beschikt. Uw kapitaal aan het werk zetten op de beurs zorgt er in de praktijk doorgaans altijd voor dat er gezien over de lange(re) termijn een bepaald rendement mee zal worden gerealiseerd. We hebben wat dit betreft echter reeds een zeer belangrijk woord aangehaald. Het is namelijk een absolute must om voldoende tijd door te kunnen brengen in de markt om bijvoorbeeld de gevolgen van een mogelijke correctie of crash het hoofd te kunnen bieden. Is dat niet het geval? Dan moet er toch zeker de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd.

Krediet - Geld lenen - Lenen - kredietje.be